UM Łomża

Znamy projekt przyszłorocznego budżetu miasta

UM Łomża

Dochody w wysokości 412 586 399 zł oraz wydatki na kwotę 449.453.664 zł zakłada przyszłoroczny projekt budżetu miasta, przekazany do Rady Miejskiej Łomży przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Planowane największe inwestycje dotyczą rozbudowy bulwarów nadnarwiańskich i budowy dróg. Read more


Jedne prace drogowe się kończą, inne trwają lub się zaczynają [FOTO]

UM Łomża

Zakończyły się już roboty drogowe na ulicach Bursztynowej i Łącznej, na ulicach Pułaskiego Strażackiej trwają prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego, pionowego oraz prace porządkowe. Obecnie rozpoczynają się tam powykonawcze odbiory końcowe. Cały czas prowadzone są inwestycje na innych drogach w mieście, w tym na odcinku ul. Wojska Polskiego, którego oddanie do użytku nastąpi jeszcze w tym roku. Read more


Łomżyńskie inwestycje docenione w prestiżowym konkursie

UM Łomża 1

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem oraz termomodernizacja kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży zostały nagrodzone w konkursie „Budowa roku 2019-2020 w regionie północno – wschodnim”. Konkurs został zorganizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku już po raz 26. i był jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu 70-lecia Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Read more


Dla edukacji narażali życie [FOTO]

UM Łomża

14 października, w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w obecności przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa i kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów tajnego nauczania. Read more


Obradowali samorządowcy

UM Łomża

W Łochowie 4 października odbyło się posiedzenie zarządu Związku Samorządów Polskich, poprzedziła je konferencja z udziałem wiceministra rozwoju i Technologii Piotra Uścińskiego, dotycząca głównie programu rządowego Polski Ład. Uczestniczył w nim prezydent Mariusz Chrzanowski. Read moreWspólnie o Unii Europejskiej

UM Łomża

O możliwościach współpracy uwzględniającej m.in. promocję funduszy europejskich, a także wspólną organizację wydarzenia dotyczącego wzajemnego wsparcia łomżyńskich seniorów i młodzieży rozmawiali Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski oraz prof. Maciej Perkowski, szef Europe Direct Podlaskie, Prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo. Read more


Łomżyńska „Deklaracja Czystości” – podsumowanie dotychczasowych działań

UM Łomża

W Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się spotkanie dotyczące realizacji przyjętej na początku tego roku „Deklaracji Czystości”. Wzięli w nim udział zarządcy nieruchomości wielolokalowych, przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, firmy świadczącej usługi komunalne i Zakładu Gospodarowania Odpadami. Miasto reprezentował zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. Read more


SOWA z Kopernika wyląduje w Łomży [FOTO]

UM Łomża

Łomża została jednym z 32 beneficjentów projektu "Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA", organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Dzięki temu w naszym mieście powstanie Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Symboliczny czek na jej utworzenie, podczas konferencji inauguracyjnej w Piotrkowie Trybunalskim z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, odebrał kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta Grzegorz Daniluk. Read more


O sporcie w ministerstwie

UM Łomża 1

O możliwościach dofinansowania budowy obiektów sportowych, aktualnej bazie sportowej w Łomży rozmawiał prezydent Mariusz Chrzanowski podczas spotkania w Warszawie z "minister od sportu" Anną Krupką, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Read more