Gmina Łomża

31 ślubów i 17 rozwodów w Gminie Łomża w 2019 roku

Gmina Łomża

W nowy 2020 rok Gmina Łomża wchodzi z nowymi celami, wyzwaniami, ale przede wszystkim z dodatnim przyrostem naturalnym i większą ilością mieszkańców. Może to cieszyć, szczególnie wobec ogólnokrajowego kryzysu demograficznego w Polsce, gdzie od kilku lat obserwuje się przewagę zgonów nad urodzeniami oraz tendencję wyludniania terenów wiejskich. Czytaj więcej


Wigilia w Domu Rodzinnym „Pod dobrym aniołem”

Gmina Łomża

W oczekiwaniu na Bożonarodzeniowe Święta, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, na czele z kierownikiem, Małgorzatą Kozicką, uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym u pensjonariuszy zaprzyjaźnionego Domu Rodzinnego „Pod Dobrym Aniołem”, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Czytaj więcej
Poprawia się infrastruktura rekreacyjna w gminie Łomża

Gmina Łomża

Na kwotę prawie 218 tysięcy złotych opiewał projekt zrealizowany przez gminę, w wyniku którego nastąpiła poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej. 113 tysięcy złotych, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych sfinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj więcej


Gmina seniorom - kluby i Karta Seniora

Gmina Łomża

Gmina Łomża jako pierwsza gmina wiejska w województwie podlaskim wprowadza gminną Kartę Seniora. Prezentacja Karty i przywilejów z nią związanych odbyła się przy okazji zorganizowanej konferencji podczas, której podsumowano także roczną działalność Klubów Seniora, istniejących w Pniewie i Podgórzu. Wydarzenie patronatem honorowym objął wojewoda podlaski. Czytaj więcej


I wszystko gra – edukacja orkiestrowa w Gminie Łomża

Gmina Łomża

Muzyka ma magiczną moc wywoływania najszlachetniejszych emocji. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu w sposób szczególny pragnie wspomóc amatorską orkiestrę dętą w Podgórzu, tak bardzo wpisaną w kulturalny krajobraz regionu. W związkuz powyższym Biblioteka realizuje projekt ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencja 2019 pod nazwą „I wszystko gra – edukacja orkiestrowa w Gminie Łomża”. Działania projektu skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Pięcioro dzieci z terenu Gminy Łomża systematycznie i z wielkim zaangażowaniem ćwiczy grę na instrumentach dętych: trąbkach sakshornie, klarnecie i perkusji. Ponadto szlifują trudną sztukę odczytu i zapisu nutowego utworów. Czytaj więcej


900 dzieci z nowym 500+

Gmina Łomża

700 wniosków o świadczenia 500+ i 300+ wpłynęło dotychczas do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża od pierwszego dnia obowiązywania rozszerzonego programy „Rodzina 500 plus”. Pierwsze wypłaty są już na kontach mieszkańców, a dla 900 dzieci pieniądze wpłyną po raz pierwszy. Czytaj więcej75 rocznica krwawej bitwy pod Czerwonym Borem

Gmina Łomża

75 lat temu, w niedzielę 23 czerwca 1944 roku, w lasach Czerwonego Boru doszło do krwawej i jednej z największych bitew partyzanckich II wojny światowej w naszym regionie. Około 250 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych zostało zaatakowanych przez około 5 tysięcy hitlerowców wspieranych pociągiem z Ostrołęki. Czytaj więcej


© 2013 - 2020 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies