Gmina

Obchody 76. rocznicy bitwy stoczonej pod Czerwonym Borem

Gmina

Z okazji 76. rocznicy bitwy stoczonej w 1944 r. przez oddziały AK i NSZ z niemieckim okupantem Gmina Łomża zaprasza na Mszę Świętą, która zostanie odprawiona w Parafii pw. NMP Matki Kościoła w Wygodzie 21 czerwca 2020 r. o godz. 9.00. Read more


Samorządowcy Powiatu Łomżyńskiego rozmawiali o bieżących sprawach regionu

Gmina

W Urzędzie Gminy Łomża w ramach Konwentu spotkali się Wójtowie i Burmistrzowie z Powiatu Łomżyńskiego oraz Starosta Łomżyński aby przedyskutować i podjąć ustalenia na temat aktualnych spraw łączących wspólne interesy regionu. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor łomżyńskiego MPK Janusz Nowakowski i jego zastępca Andrzej Petkowski. Read more


Odnowione świetlice, nowy plac zabaw – inwestycje w gminie Łomża

Gmina

Umowę o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali wczoraj z wójtem gm. Łomża przedstawiciele zarządu województwa – wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace budowlane i remontowe w pięciu miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce i Modzele Wypychy. Read more


Otwarcie Koła Gospodyń Wiejskich w KONARZYCACH

Gmina

„Wśród nas wiele talentów, które na pewno spożytkujemy w dobrym celu”– mówi Zofia Zaniewska - Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzycach. Takimi właśnie słowami z wzruszeniem i powagą przywitała gości tj. władze Gminy, Starostwa oraz członków i sympatyków koła, podczas uroczystego otwarcia dnia 4 marca 2019 roku Prezes Koła. Założeniem organizacji jest promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego, połączona z dobrą zabawą i integracją. Read moreMieszkańcy gminy zainteresowani gazem ziemnym

Gmina

Szczelnie wypełniona sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Konarzycach była miejscem spotkania w sprawie możliwości rozwoju sieci gazowej na terenie Gminy Łomża. Konferencja zorganizowana przez Wójta była wynikiem badania ankietowego prowadzonego od maja ubiegłego roku w celu oszacowania zapotrzebowania na gaz ziemny wśród mieszkańców. Na spotkanie zostali zaproszeni goście: Agnieszka Banel – doradca ds. Rozwoju Rynku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. oraz Daniel Płoński – doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Read more


Podpisali porozumienia o współpracy

Gmina

Podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Łomża, a Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży ma na celu nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a uczelnią. Read more


32 małżeństwa i 14 rozwodów w Gminie Łomża - statystyki roku 2018

Gmina

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Łomża w roku 2018 na świat przyszło 110 dzieci, w tym 59 chłopców i 51 dziewczynek. Dla małych mieszkańców naszej gminy rodzice najchętniej wybierali imiona dla chłopców takie jak: Mikołaj, Piotr, Krzysztof i Gabriel, a dla dziewczynek: Zuzanna, Amelia, Aleksandra, Anna, Lena i Iga. Liczba urodzeń przewyższa o 19 liczbę zgonów jaką USC zarejestrowało w ubiegłym roku. Read moreBiblioteka Publiczna Gminy Łomża najlepsza w województwie i IV w Polsce

Gmina

Ósma już edycja Rankingu Bibliotek była organizowana przez Instytut Książki oraz “Rzeczpospolitą”. O tytuł najlepszej walczyło 750 placówek (ankiety wysłano do 2300 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast). Ocenie podlegały działania takie jak: promocja czytelnictwa, integracja lokalnej społeczności, świadczenie różnorodnych usług czy zapewnienie dostępu do kultury, podążanie z duchem czasu. Nie można tutaj nie wspomnieć o zaangażowaniu bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy tworzą ofertę i usługi biblioteczne, są przewodnikami po świecie cyfrowym oraz wyznaczają kierunki rozwoju swoich placówek dzięki wsłuchaniu się w potrzeby swoich czytelników. W gronie najlepszej trójki znalazły się biblioteki z Sianowa, Barcina i Oświęcimia. czware miejsce, tuz za podium zajęła Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu Read more