Gmina Piątnica

Zakończono prace renowacyjne mogił zbiorowych ofiar zbrodni hitlerowskich w Jeziorku [FOTO]

Gmina Piątnica

W 2023 roku gmina Piątnica przeprowadziła renowację ostatniej mogiły zbiorowej ofiar zbrodni hitlerowskich w Jeziorku, w której znajdują się prochy 52 mieszkańców Łomży, ofiar hitlerowskiej egzekucji z 1943 roku. Gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie ze środków z budżetu Wojewody Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ministra: Groby i cmentarze wojenne w kraju 2023 w kwocie ogółem: 41 000,00 zł. Read more


Najwyższe w województwie podlaskim dofinansowanie na oświetlenie uliczne dla Gminy Piątnica

Gmina Piątnica 1

W ramach 9 edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę, Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 199 999,99 zł na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wartość dofinansowania to 80% wartości inwestycji. Read more


Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zyskał nowy wygląd

Gmina Piątnica 1

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Budynek zyskał nie tylko nowy wygląd ale również lepszą izolacyjność cieplną. Przeprowadzona termomodernizacja zabezpieczy budynek przed utratą ciepła a tym samym poprawi jego efektywność energetyczną, co wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem. Read more


Dobrzyjałowo z odnawialnym źródłem energii

Gmina Piątnica

Zakończone zostały prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kW przy budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobrzyjałowie. To kolejna inwestycja w odnawialne źródła energii zrealizowana przez Gminę Piątnica. Read more


Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację przedsięwzięcia uzyskaliśmy dotację w wysokości 44 535,00 zł. W założeniach projektu jest unieszkodliwienie 89,071 Mg (ton) tego typu odpadów rolniczych. Read more


Prace drogowe w Marianowie zgodnie z planem

Gmina Piątnica

Trwają prace związane z przebudową oraz rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR we wsi Marianowo. Wszelkie prace budowlane wykonywane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Prawdopodobnie najpóźniej we wrześniu kierowcy, w tym mieszkańcy Gminy będą mogli wygodnie i bezpiecznie korzystać z nowo wybudowanych dróg. Read more