Piątnica


W czwartek "Korowód Bożonarodzeniowy" w Piątnicy

Piątnica

Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zaprasza wszystkich mieszkańców na „Korowód Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się 19.12.2019 w parku przy Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10 w godzinach 14-17. Read more


Budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej w Piątnicy z dofinansowaniem [FOTO]

Piątnica 1

- Poprosiłem Państwa o spotkanie w związku z przekazaniem dla mieszkańców Gminy Piątnica kolejnej wspaniałej informacji. Oprócz Funduszy Dróg Samorządowych, na które dostaliśmy dotację ponad 2,3 mln zł. chciałbym poinformować naszych mieszkańców o tej wspaniałej inicjatywie, która została zrealizowana - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski. Tematem spotkania z dziennikarzami była budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej w ramach przebudowy istniejącego kompleksu boiska sportowego. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 600 tys. zł. Jak podkreślił Wójt, środki udało się pozyskać dzięki zaangażowaniu Poseł Krynickiej, która „pilotowała” starania Gminy od 2018 roku. Read more
QULTURIADA w Piątnicy (VIDEO)

Piątnica

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zaprosił w piątkowy wieczór okolicznych mieszkańców na finał projektu ,,PODRÓŻE PO KULTURZE – szlakiem stolic” - pn. QULTURIADA. Read moreRadni VIII kadencji i Wójt Piątnicy zaprzysiężeni

Piątnica

W czwartek 22 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy W Piątnicy. Sesję rozpoczął najstarszy wiekiem radny Tomasz Florczyk, który przedstawił porządek obrad, a następnie odczytał treść ślubowania. Po ślubowaniu radnych ślubowanie złożył Wójt Artur Wierzbowski. Read more


Podziękowanie Wójtowi za 4-letnią współprace

Piątnica

Pracownicy urzędu gminy uroczyście podziękowali Wójtowi Krzysztofowi Ryszardowi Kozickiemu oraz jego zastępcy Zbigniewowi Piotrowskiemu za 4 –letnią służbę na stanowisku wójta. Urzędnicy złożyli wójtom serdeczne podziękowanie i wyrazy uznania za współpracę. Były bukiety oraz życzenia. Nie zabrakło wielu wspomnień i anegdot. Read more


Budżet na 2019 w Gminie Piątnica

Piątnica

Stosownie do Uchwały Nr 244/XLIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Piątnica Krzysztof Ryszard Kozicki przedłożył projekt uchwały budżetowej na 2019 r Radzie Gminy Piątnica w dniu 14 listopada 2018 r. Read more