Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla 5 gminnych szkół

5 gminnych szkół podstawowych wzbogaciło się o nowe urządzenia wspierające pracę dydaktyczną. Było to możliwe dzięki uzyskanej dotacji z budżetu państwa w łącznej wysokości 70 000 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

Szkoły Podstawowe w Kupiskach, Wygodzie, Pniewie, Konarzycach i Puchałach otrzymały po 14 000 zł dotacji i dodatkowo każda po 3 500 zł z budżetu gminy na zakup i instalację nowoczesnych pomocy dydaktycznych w postaci tablic interaktywnych i projektorów ultra krótkoogniskowych w 12 salach dydaktycznych. Dzięki tym urządzeniom uczniowie skorzystają z ćwiczeń interaktywnych, testów, programów i gier edukacyjnych oraz stworzą animacje i prezentacje. Będą one z pewnością cennym narzędziem aktywizującym uczniów i posłużą wsparciu procesu dydaktycznego.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2018 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies