Gmina Piątnica otrzymała kolejne środki na doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach

Szkoła Podstawowa w Kisielnicy otrzymała kwotę 73.346,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kisielnicy będą realizować podstawę programową z chemii, fizyki, biologii i geografii w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

R E K L A M A


Szkoła Podstawowa w Kisielnicy to czwarta placówka oświatowa, na sześć uprawnionych szkół, która uzyskała tak znaczące wsparcie dedykowane na doposażenie pracowni przedmiotowych. Gmina Piątnica w ramach tego programu otrzymała łącznie 271.142,00 zł. W następnym roku Gmina będzie ubiegać się o kolejne środki z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach i Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach.

Wójt Gminy Piątnica - Artur Wierzbowski uważa, iż pozyskane fundusze pozwolą, bez potrzeby wydatkowania własnych środków, rozwiązać problem niewystarczającej liczby pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych w naszych szkołach. To natomiast jest jednym z elementów realizacji zasady równych szans edukacyjnych, jako jednakowych warunków kształcenia uczniów z terenu Gminy Piątnica.

Dodaj komentarz