Zespół do spraw trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala w Łomży z prezydium i regulaminem

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez Prezydenta Miasta zespołu do spraw trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Jego celem jest wypracowanie koncepcji, pomysłów, rozwiązań na rzecz trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji łomżyńskiej placówki. W trakcie spotkania przyjęto regulamin oraz wybrano prezydium zespołu.

R E K L A M A


Zespół do spraw trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został powołany na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10 czerwca 2020 r. W jego skład weszło 28 osób wywodzących się z różnych środowisk. Są wśród nich radni, przedstawiciele administracji rządowej, lekarze czy lokalni społecznicy. Na jego czele stanął zastępca prezydenta Łomży Andrzej Stypułkowski. Zespół ma na celu wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań we współpracy z państwowymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Miasta Łomża, jak również poza jego granicami. Do jego zadań będzie należało przedstawianie Prezydentowi Miasta i Radzie Miejskiej stanowisk, rekomendacji i opinii, związanych z działaniami mającymi na celu doprowadzenie do trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Obecny na spotkaniu prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślał, ze choć szpital jest wojewódzki i za jego prowadzenie odpowiada zarząd województwa, to jednak znajduje się w Łomży i korzystają z niego nasi mieszkańcy. - Czujemy się za ten szpital odpowiedzialni i chcemy, żeby decyzje, które są w jego kwestii podejmowane, były tutaj na miejscu konsultowane z osobami, które zostały wybrane w wyborach powszechnych, czy też osobami, które są reprezentowane przez różne środowiska – mówił prezydent dodając, że odczuwalne są już skutki, jakie powstały z przemianowania łomżyńskiej placówki na szpital jednoimienny. - Na pewno cieszy fakt, że przywracane są już poszczególne oddziały, ale nie wiemy, co nas jeszcze czeka, więc chcemy sprawą łomżyńskiego szpitala się zająć i wypracować pewne dobre rozwiązania, żeby ten nasz głos w jego obronie był dość wyraźny – podkreślał Mariusz Chrzanowski.

W pierwszym posiedzeniu zespołu, które odbyło się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, udział wzięło 17 z jego 28 członków. W głosowaniu wybrano zastępcę przewodniczącego prezydium zespołu, którym jednogłośnie został dr Tomasz Poznalski. W jego skład weszli także: Grażyna Czajkowska (przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Seniorów), Katarzyna Jarocka (przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży), Artur Nadolny (radny Rady Miejskiej Łomży) oraz dr Witold Wincenciak (rektor Wyższej Szkoły Ochrony Zdrowia TWP w Łomży). Decyzją prezydenta przewodniczącym zespołu został Andrzej Stypułkowski (z-ca prezydenta), a jego sekretarzem Sebastian Chrzanowski (pracownik Urzędu Miejskiego). W trakcie spotkania przyjęto również regulamin określający tryb pracy i zadania zespołu.

Załączniki

  1. Regulamin Zespołu do spraw trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Dodaj komentarz

© 2013 - 2021 xlomza.pl - Informacje z Łomży i regionu

Regulamin | Polityka prywatności i Cookies