Gaz System z gazociągiem polska - litwa przez gminę Łomża

Gaz System z gazociągiem polska - litwa przez gminę Łomża

Wczoraj o godz. 14:00 w Świetlicy wiejskiej w Boguszycach odbyło się spotkanie z Inwestorem i mieszkańcami kilku wsi m. in.: Andrzejek, Czaplic i Chojn Młodych w sprawie budowy gazociągu Polska – Litwa, którego budowę nadzoruje firma Gaz System.

R E K L A M A


Licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Łomża pozyskali informacje na temat celu projektu, jego lokalizacji, korzyści i możliwości pozyskania odszkodowań z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. - operator polskiego systemu przesyłowego oraz AB Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego. Przez miejscowości wchodzące w skład Gminy Łomża tj. Andrzejki, Czaplice i Chojny Młode przejdzie około 5,14 km systemu gazowego jako realizacja południowego odcinka inwestycji.

Poniżej specyfikacja inwestycji.:

• Odcinek południowy Tłocznia Hołowczyce – ZZU Rudka-Skroda
- Województwa: mazowieckie i podlaskie,
- Długość: ok. 158 km,
- Położenie: 7 powiatów i 17 gmin,
- Etap: projektowanie
- Projektant : Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o.
- Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2021r

Po spotkaniu mieszkańcy mogli sprawdzić na mapach inwestora, które konkretnie części działek obejmie gazociąg i jaka jest procedura administracyjna związana z realizacją inwestycji.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2020 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies