ZGO zostanie spółką międzygminną?

ZGO zostanie spółką międzygminną?

We wtorek 14 maja br., na zaproszenie prezydenta Łomży, odbyło się spotkanie przedstawicieli osiemnastu samorządów, tworzących Regionalną Instalację Przetwarzania Opadów Komunalnych w Czartorii. Jego celem była rozmowa na temat przekształcenia zarządzającego RIPOK-iem Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. w spółkę międzygminną. W spotkaniu, które miało miejsce w łomżyńskim Ratuszu, udział wziął również prezes zarządu spółki BIOM, utworzonej przez gminy Dąbrowa Białostocka, Mońki, Jaświły i Związek Komunalny Biebrza.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii powstał na bazie porozumienia pomiędzy osiemnastoma samorządami, które finansowały jej utworzenie. Na początku zarządzało nią Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zb. w Łomży, a od 2015 roku Zakład Gospodarowania Odpadami, spółka w całości należąca do Miasta Łomża. Już w momencie tworzenia RIPOK-u, wchodzące w jego skład samorządy chciały mieć realny wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia. W momencie tworzenia ZGO sp. z o.o., władze Łomży sygnalizowały kwestię jej docelowego przekształcenia w spółkę międzygminną, tak aby samorządy zaangażowane w projekt RIPOK-u w Czartorii miały na nią większy wpływ. Dwa lata temu, podczas spotkania podsumowującego funkcjonowanie instalacji w Czartorii, zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki podkreślał, że taka spółka mogłaby otrzymywać zlecenia na odbiór odpadów, co zapewniałoby jej stabilność i możliwość inwestycyjnego rozwoju oraz ugruntowałoby stawki za wywóz odpadów w regionie.

Podczas wtorkowego spotkania, funkcjonowanie tego typu międzygminnej spółki przedstawił Mirosław Bałakier, prezes BIOM sp. z o.o. Przedstawiciele samorządów tworzących RIPOK w Czartorii powołali również zespół, który będzie odpowiedzialny za wstępne opracowanie sposobu ewentualnego przekształcenia łomżyńskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami. W jego skład weszli przedstawiciele Miasta Łomża, Kolna, Nowogrodu, Szczuczyna, Wąsosza, Wizny oraz prezes ZGO sp. z o.o. Pierwsze posiedzenie robocze zespołu planowane jest 31 maja.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2019 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies