Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Urząd Miejski w Łomży informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Ratusz zwraca się do mieszkańców Miasta Łomża z prośbą o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie automatycznie trafi do ewidencji Urzędu Miejskiego.

Ankietę online można wypełnić --->TUTAJ<---
W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „online” można go wydrukować, wypełnić i dostarczyć (przesłać) do tutejszego Urzędu, Pl. Stary Rynek nr 14, 18-400 Łomża, pok. nr 103 - w terminie do końca maja 2018r.
Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Łomży, pok. nr 103.

Załączniki

  1. formularz zgłoszenia

Dodaj komentarz

© 2013 - 2018 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies