Miniona doba na granicy polsko-białoruskiej

112 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko – białoruską granicę ujawnili 23 maja br. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymano jednego pomocnika w organizowaniu przekraczania granicy naszego panstwa wbrew przepisom.

R E K L A M A


Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Narewce, Białowieży, Czeremsze i Dubiczach Cerkiewnych. Zauważono również 21 osób, które przygotowywały się do nielegalnego przekroczenia granicy, ale na widok polskich służb zawróciły na Białoruś. Do Polski wbrew przepisom próbowali przedostać się obywatele Somalii, Bangladeszu, Afganistanu, Iraku, Iranu, Jemenu i Syrii.

Wczoraj w Hajnówce zatrzymano jednego kuriera. Obywatelka Ukrainy toyotą na polskich numerach rejestracyjnych przewoziła 3 obywateli Afganistanu, którzy uprzednio nielegalnie przekroczyli polsko – białoruską granicę.

Od początku 2023 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 305 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.