Muzeum Romana Dmowskiego i rodziny Lutosławskich w przygotowaniu

13 marca 2021 roku Starosta Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Maria Dziekońska udali się z wizytą do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie. Celem spotkania były uzgodnienia dotyczące m.in. warunków dalszej współpracy Powiatu Łomżyńskiego z Instytutem w kontekście przekształcenia naszego Muzeum w nową jednostkę.

R E K L A M A


Spotkanie władz Powiatu z Dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie - prof. dr hab. Janem Żarynem i zespołem jednostki było bardzo rzeczowe i merytoryczne.

Jak już wspominaliśmy - na powyższy cel powiat łomżyński pozyskał znaczną część środków tj. 4 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.