Wraca Oddział Okulistyczny

Na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca br. Oddział Okulistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od dnia 3 sierpnia br. powraca do świadczenia usług medycznych zakontraktowanych z NFZ. Zgodnie z w/w decyzją na Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym pozostają 2 łóżka wydzielone dla pacjentów okulistycznych z podejrzeniem, bądź zakażeniem SARS/COV-2 wymagających hospitalizacji.

R E K L A M A


Obecny zakres świadczeń medycznych dla pacjentów z podejrzeniem bądź zakażeniem SARS-COV-2 Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:

  • nefrologia-hospitalizacja 1 łóżko

  • neonatologia- hospitalizacja

  • położnictwo i ginekologia- hospitalizacja

  • neurologia- hospitalizacja

  • choroby płuc – hospitalizacja

  • choroby zakaźne – hospitalizacja -22 łóżka, w tym 2 łóżka – hospitalizacja okulistyczna

Dodaj komentarz