Wielokrotnie dopuścił się innej czynności seksualnej wobec małoletniej?

Prokuratura Okręgowa w Łomży informuje, że w ramach prowadzonego śledztwa Danielowi K. przedstawiono zarzut tego, że od bliżej nieustalonego dnia czerwca 2018 roku do dnia 18 marca 2019 roku w Łomży, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie dopuścił się innej czynności seksualnej wobec małoletniej poniżej lat 15 polegającej na wkładaniu ręki pod majtki i dotykaniu miejsc intymnych oraz całowaniu po szyi, tj. o czyn z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

R E K L A M A


Na wniosek prokuratora w dniu 18 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łomży zastosował wobec Daniela K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.