Ogłoszenia / Różne

Kurs - Język angielski poziom średniozaawansowany. ONLINE

Telefon
86 215-02-15
E-mail
lomza@zak.edu.pl

OPIS

Kurs - Język angielski poziom średniozaawansowany. ONLINE
(poziom B1/B2)
Cena:
1549 zł
Czas trwania:
120 godzin
Tryb nauczania:
Online

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść kompetencje językowe oraz nabyć umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach codziennych oraz w pracy.
Znajomość języka angielskiego to nie tylko szansa na dobrze płatną pracę, ale również możliwości rozwoju. Postaw na naukę języka angielskiego i zacznij mówić w języku angielskim już dziś!
Przykładowy program nauczania:
• bloki tematyczne (dane personalne, czynności codzienne, praca, rodzina, dom, żywienie, podróżowanie, wygląd zewnętrzny, transport, plany na przyszłość, pogoda, zdrowie, życie rodzinne i towarzyskie, uczucia, stosunki międzyludzkie, czas wolny, hobby, rozrywka, sport, turystyka, podróże; pogoda, wydarzenia, aktualności społeczne i polityczne, media),
• funkcje językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie),
• gramatyka (Rodzajniki określone/ nieokreślone; Strona bierna (present passive, past passive, present perfect passive); Pytania ogólne/ szczegółowe, bezpośrednie/ niebezpośrednie; Pytania z przyimkami. Question tags; Krótkie odpowiedzi; Przeczenia; Czasowniki posiłkowe: do/ be/ have; Liczebniki porządkowe. Ułamki. Ułamki dziesiętne. Procenty; Daty (w mowie i piśmie); Too + adjective, too much..., too many..., not enough + noun, not + adjective + enough; Present Simple w porównaniu z Present Continuous; Czasowniki stanu i czynności; Past Simple w porównaniu z Past Continuous; Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous).
Po ukończeniu kursu uczestnik:
• potrafi czytać i rozumie sens artykułów, tekstów, informacji,
• posiada umiejętność wyszukania informacji w formie pisemnej/ mówionej w danym temacie,
• potrafi wypowiedzieć się używając własnych argumentów w zakresie tematów związanych z życiem prywatnym oraz zawodowym,
• rozumie wypowiedzi ustne, potrafi wypowiedzieć się na dany temat,
• potrafi skonstruować formalne/ ni
Kurs - Język angielski poziom średniozaawansowany. ONLINE

ID: 16933, dodane: 05/11/2020 18:43


Różne
Manikiurzystka
Różne
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

© 2013 - 2020 xlomza.pl - Informacje z Łomży i regionu

Regulamin | Polityka prywatności i Cookies