Jest zgoda wojewody podlaskiego na kolejny etap budowy obwodnicy Szczuczyna

Wojewoda podlaski wydał w środę zgodę na budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka-obwodnica Augustowa, odcinek obwodnica Szczuczyna, II jezdnia.

Inwestycja obejmuje budowę lewej jezdni S61 na obwodnicy Szczuczyna, od km 197+530 do km 205+603,86 (z wyłączeniem odcinka Węzła Szczuczyn od km 200+420,35 do km 201+896,76) o łącznej długości II jezdni 6,597 km oraz:

- przebudowę prawej jezdni S61 na obwodnicy Szczuczyna wraz z likwidacją istniejących skrzyżowań na odcinkach od km 197+530 do km 198+100 oraz od km 204+995 do km 205+594,24 o łącznej długości obu przebudowywanych odcinków - 1,170 km,
- poszerzenie prawej jezdni S61 na obwodnicy Szczuczyna od km 198+100 do km 200+081,83 oraz od km 202+238,80 do km 204+995 polegające na dobudowie pasa awaryjnego o szerokości 2,5 m kosztem istniejącej opaski o szerokości 0,75 m, o łącznej długości obu poszerzanych odcinków - 4,738 km,
- budowę zjazdów,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
- budowę przepustów drogowych, także pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
- budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej w tym obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
- przebudowę istniejących obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej w tym obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
- budowę odwodnienia układu drogowego,
- przebudowę sieci elektroenergetycznych, kanału technologicznego, kolizji sieci wodociągowej, zasilania urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę zbiorników wodnych wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
- budowę ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych,
- budowę barier ochronnych,
- budowę ogrodzenia drogi,
- budowę zjazdów awaryjnych oraz przejazdów awaryjnych,
- przebudowę cieków naturalnych.

Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz

© 2013 - 2019 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies