Sierpniowy harmonogram prac na dworcu

W nawiązaniu do informacji z końca lipca br., prezentujemy dokładny harmonogram prac, które będą wykonywane w sierpniu w ramach budowy Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego. Ich realizacja wymaga zamknięcia wjazdu na teren Miejskiego Dworca Autobusowego i Miejskiej Hali Targowej od strony ulicy Sikorskiego. Roboty prowadzone będą również wzdłuż pawilonów handlowych przy Al. Legionów.

  1. W poniedziałek 13 sierpnia rozpoczną się roboty rozbiórkowe, w pierwszej kolejności obejmujące murek od strony Hali Targowej oraz budynek z toaletą publiczną. Na czas prowadzenia prac ogólnodostępna toaleta zabezpieczona zostanie w godzinach 6:00–22:00 w obiekcie Hali Targowej.
  2. Z dniem 14 sierpnia do użytku oddany będzie parking wybudowany przy ul. Dworcowej wzdłuż torów kolejowych. Zachęcamy mieszkańców, by w pierwszej kolejności właśnie tam parkowali swoje pojazdy.
  3. W czwartek 16 sierpnia z przebudową sieci ciepłowniczej od strony Hali Targowej ruszy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W tym samym czasie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przystąpi do rozbiórki elementów drogowych na wjeździe na teren dworca i do Hali Targowej od strony ul. Sikorskiego.
  4. W dniu 20 sierpnia planuje się rozpoczęcie budowy kanału deszczowego od strony ulicy Sikorskiego. Od tego dnia wjazd na dworzec autobusowy oraz dojazd do Hali Targowej przez okres około 4-5 tygodni będzie możliwy jedynie ulicą Dworcową.
  5. Od początku września Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie przydworcowych pawilonów handlowych. Jej realizacja będzie wiązała się przebudową nawierzchni ciągu komunikacyjnego, co na okres około miesiąca utrudni dostęp do znajdujących się przy nim obiektów handlowych.

W celu omówienia sposobu realizacji inwestycji w poniedziałek 13 sierpnia o godz. 18:00 na terenie Targowiskaprzy Miejskiej Hali Targowej planowane jest spotkanie z właścicielami pawilonów oraz najemcami lokali w Hali Targowej.
W powyższym harmonogramie mogą wystąpić przesunięcia czasowe związane z warunkami atmosferycznymi, o czym będziemy informowali na bieżąco.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2018 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies