Kolejnych 30 strażaków OSP będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu łomżyńskiego

Od 25 maja do 6 lipca 2024 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyło się szkolenie podstawowe strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

R E K L A M A


6 lipca 2024 r., w łomżyńskiej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej. Do egzaminu przystąpiło 30 druhów z powiatu łomżyńskiego. Każdy z nich począwszy od 25 maja br. w systemie weekendowym musiał przyswoić treści kształcenia z zakresu taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego oraz łączności bezprzewodowej. W trakcie szkolenia nie pominięto kwestii dotyczących bezpiecznej jazdy pojazdami uprzywilejowanymi czy zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane były przez funkcjonariuszy tutejszej komendy.

Zaliczenie testu w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, weryfikowało nie tylko nabytą wiedzę teoretyczną, ale także sprawność fizyczną oraz odporność na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Uczestnicy szkolenia nabyli prawo do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w roli strażaka ratownika. Tym samym, 30 słuchaczy zasiliło potencjał ratowniczy jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu łomżyńskiego.

Zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji wręczył st. kpt. Paweł Leszczyński zastępca komendanta miejskiego PSP w Łomży oraz prowadzący szkolenie mł. bryg. Radosław Koszykowski zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łomży.


źródło: KM PSP w Łomży

Dodaj komentarz