Łomżyńska Karta Mieszkańca już w maju

  • Łomżyńska Karta Mieszkańca już w maju

Poniżej publikujemy treść listu otwartego skierowanego do mieszkańców naszego miasta przez Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Zachęcamy do zapoznania się m.in. z informacjami dotyczącymi wprowadzenia Łomżyńskiej Karty Mieszkańca.


Szanowni Mieszkańcy Łomży,

od ponad 2 lat realizujemy w naszym mieście Fundusze Norweskie. W postępowaniu konkursowym zajęliśmy 2. miejsce na 213 samorządów ubiegających się o te środki i pozyskaliśmy aż 16 mln zł na różne zadania.

Kotwica Dzięki temu wsparciu podjęliśmy szereg działań o charakterze edukacyjnym, gospodarczym, inwestycyjnym, kulturalnym i społecznym. Większość z nich w całości była realizowana ze środków zewnętrznych, bez obciążania budżetu miasta. Wśród nich można wymienić m.in. promocję szkolnictwa zawodowego, Senioradę, Dzień Osób z Niepełnosprawnością, jarmarki, zawody triathlonowe oraz sportowe rozpoczęcie i zakończenie wakacji na bulwarach. Z Norweskiego Mechanizmu Finansowania budujemy także halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5.

Kotwica Etapem końcowym projektu jest Łomżyńska Karta Mieszkańca (ŁKM). To kolejny element strategii promocyjnej i społecznej, realizowanej przez nasze miasto, której uruchomienie planujemy w dniu 6 maja 2024 r. Karta ma na celu ułatwienie dostępu do usług publicznych, oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej w Łomży poprzez wdrożenie systemu ulg, zniżek i zwolnień za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej oraz usług świadczonych przez Miasto Łomża, a także inne podmioty.

Dlatego zachęcam Was, Drodzy Mieszkańcy oraz wszystkie osoby, których życie koncentruje się w Łomży i jest im ona bliska, do rozliczenia podatku PIT w naszym mieście, gdyż będzie to warunek konieczny przy wydawaniu ŁKM.

Dzięki wpływom z podatków już dziś możemy realizować wiele przedsięwzięć, umożliwić posiadaczom Łomżyńskiej Karty Mieszkańca dostęp do kolejnych profitów, a także wprowadzić bezpłatną komunikację miejską, co planujemy w drugiej połowie roku. Szczegóły dotyczące zarówno wszystkich zniżek, jak też sposobu wyrabiania ŁKM, sukcesywnie będzie przekazywał Urząd Miejski.

Już dziś przypominam, by przy rozliczeniu podatku PIT pamiętać o wpisaniu w odpowiedniej rubryce jako miejsce zamieszkania Miasto Łomża, by jeszcze w tym roku móc ubiegać się o Łomżyńską Kartę Mieszkańca i skorzystać ze wszystkich jej benefitów.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Chrzanowski

Prezydent Łomży