Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]

 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]
 • Łomżyńscy strażacy monitorują poziom wody na Narwi i innych rzekach w powiecie łomżyńskim [FOTO]

W związku z panującą sytuacją łomżyńscy strażacy monitorują cieki wodne ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Narew, Biebrzy i Pisy. W chwili obecnej stan rzek oraz innych zbiorników wodnych nie stwarza zagrożenia wystąpienia powodzi. Doszło jedynie do lokalnych wystąpień wody z koryta rzek. Dolina Narwi na terenach zalewowych wypełnia się wodą.

- Na dzień 08.02.2024 r. na terenie powiatu łomżyńskiego, zagrożenie powodziowe nie występuje. Niemniej jednak, ze względu na zmieniające się warunki pogodowe, sytuacja jest ciągle monitorowana. W związku z wysokim stanem wód na terenie kraju strażacy utrzymują w gotowości sprzęt ratowniczy i logistyczny - czytamy w komunikacie.

Aktualne stany wód możemy sprawdzić pod adresem: https://hydro.imgw.pl/.

źródło: KM PSP w Łomży

Dodaj komentarz