Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]

 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]
 • Bal Zimowy 2023 w Zespole Szkół Akademickich w Łomży [FOTO | VIDEO]

W Zespole Szkół Akademickich w Łomży realizowany jest projekt pn. Inicjatywa uchwałodawcza na rzecz programu wsparcia dzieci i młodzieży w mieście Łomża!, który został dofinasowany z Narodowego Instytutu Wolności. Celem działań Stowarzyszenia Sapere Aude jest wprowadzenie powszechnej psychoedukacji do łomżyńskich szkół; podjęte działania zostały poprzedzone diagnozą mówi Tomasz Wróblewski, prezes Stowarzyszenia Sapere Aude i pomysłodawca projektu, dodając z naszego doświadczenia wynika, że uczniowie potrzebują inicjatyw, gdzie mogą wyrazić siebie, kształtować rzeczywistość po swojemu. Również ważnym elementem przedsięwzięć jest współpraca i zaangażowanie młodych ludzi, aby realizować pomysł inicjatywy szkolnej; efekty podjętych działań to „Bal Zimowy 2023”.

R E K L A M A


Inicjatywa szkolna

W ramach projektu pn. Inicjatywa uchwałodawcza na rzecz programu wsparcia dzieci i młodzieży w mieście Łomża! uczniowie wraz z opiekunami mogli zgłaszać inicjatywy szkolne o charakterze integracyjnym. Uczniowie i opiekunowie mieli do dyspozycji 5000 tysięcy zł oraz 1000 zł na finasowanie przebiegu głosowania w szkole oraz na promocję wydarzenia. Dla najlepszej inicjatyw szkolnej organizatorzy przewidzieli wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, który odbył się 5 grudnia.

W Zespole Szkół Akademickich w Łomży wpłynęło 3 inicjatywy szkolne tj. Międzyklasowy turniej piłki siatkowej, Mundurowym Szlakiem oraz Bal Zimowy 2023. Społeczność szkolna w głosowaniu wybrała inicjatywę pn. Bal Zimowy 2023 zgłoszoną przez Dagmarę Bogdańską, Patrycję Niedziołko, Zuzannę Pietruszkę, Grzegorza Kuteszko, Julię Dianę Zuzgę oraz Panią Agnieszkę Cieślik.

W ramach inicjatywy uczniowie podjęli szereg działań zmierzających do realizacji wydarzenia mówi nauczyciel Kamil Karpik (nauczyciel informatyki). To nauka kooperacji, współpracy pomiędzy uczniami oraz podmiotami zewnętrznymi; uczniowie mieli za zadanie kalkulacje kosztów inicjatywy szkolnej; zamówienie odpowiednich produktów na bal; również inicjatywa szkolna do dobra nauka planowania przebiegu wydarzenia. Ponadto chciałbym podkreślić, że inicjatywa zgromadziła ponad 150 uczniów po zajęciach lekcyjnych; to świadczy o zapotrzebowaniu na wydarzenia organizowane przez uczniów dla uczniów. Mam nadzieje, że w przyszłości nadal będziemy kontynuowali współpracę z Stowarzyszeniem Sapere Aude i z Panem Tomaszem Wróblewskim.

Inicjatywa uchwałodawcza

Projekt zakładał cykl spotkań z psycholog Alicją Cuellar-Tarczewską. Miały one pomóc młodzieży, która w popandemicznym czasie jeszcze gorzej radzi sobie z emocjami i ma z nimi coraz większe problemy. Łącznie odbyły się aż 24 spotkania, podczas których młodzi ludzie mieli możliwość porozmawiania z doświadczoną terapeutką na temat ich problemów oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jak podkreślali niezwykle ważne było dla nich to, że spotkania prowadził ktoś z zewnątrz oraz mający wiedzę, dzięki czemu te rozmowy o emocjach i motywacji miały zarówno teoretyczne, jak też praktyczne podłoże. Uczestnicy dowiedzieli się, jak radzić sobie z trudnymi i pozytywnymi emocjami, jak kontrolować i radzić sobie z tymi pierwszymi, których jest zdecydowanie więcej, stad mnogość podejmowanych w związku z nimi działań oraz jak ważne jest funkcjonowanie w obszarze pozytywnym. Poznali ważną zasadę, że nie należy używać przy tym sposobów destruktywnych, przede wszystkim substancji psychoaktywnych, jak narkotyki czy alkohol, a tłumienie czy unikanie emocji może mieć bardzo złe skutki, z agresją czy depresją włącznie. Okazało się również, że z motywowaniem się również można sobie radzić, chociaż część uczestników podchodzi do tego po najmniejszej linii oporu, wyznając zasadę „aby do piątku” czy „aby tylko przetrwać ten tydzień”. Tymczasem ważne jest określenie celu działań i wyzwolenie w sobie chęci ich realizacji, niezależnie od tego, czy motywacją jest tu presja rodziców, perspektywa groźby kary czy nagrody, choćby w postaci dobrych ocen oraz sukcesy – własne lub innych.

Również w ramach działań projektowych w Zespole Szkół Akademickich w Łomży odbyły się tzw. lekcje obywatelskie. Ich przesłaniem było edukowanie młodzieży do aktywnego życia obywatelskiego. Uczniowie dowiedzieli o narzędziach partycypacji społecznej; szczegółowo została omówiona inicjatywa uchwałodawcza na rzecz wsparcia emocjonalnego dzieci i młodzieży w Łomży.

- Chcemy, aby psychoedukacja dzieci i młodzieży zagościła systemowo w łomżyńskich szkołach; w ramach projektu zostanie powołany: zespół ds. stworzenia lokalnej strategii zapobiegania negatywnym skutkom chorób psychicznych dzieci i młodzieży w mieście Łomża. W skład zespołu wejdą rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, które działają na rzecz dzieci i młodzieży w Łomży, pracownicy socjalni, przedstawiciele uczelni, samorządowcy; zespół będzie liczył 9 - 10 osób mówi Tomasz Wróblewski.

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Projekt został dofinasowany z Narodowego Instytutu Wolności.