Trwa akcja służb w Nowogrodzie [FOTO] AKTUALIZACJA

  • Trwa akcja służb w Nowogrodzie  [FOTO] AKTUALIZACJA
  • Trwa akcja służb w Nowogrodzie  [FOTO] AKTUALIZACJA
  • Trwa akcja służb w Nowogrodzie  [FOTO] AKTUALIZACJA
  • Trwa akcja służb w Nowogrodzie  [FOTO] AKTUALIZACJA
  • Trwa akcja służb w Nowogrodzie  [FOTO] AKTUALIZACJA

W miejscowości Nowogród po godzinie 10 zostanie podjęty niewybuch pocisku artyleryjskiego. Policjanci wspierają strażaków podczas ewakuacji mieszkańców. Promień ewakuacji obejmuje 800 metrów tj. około 1000 mieszkańców. Osoby zamieszkujące ten obszar mogą udać się do Urzędu Gminy na czas ewakuacji . W działaniach bierze udział 35 strażaków oraz 8 policjantów.

[AKTUALIZACJA]

Dzisiaj do godz. 10:00 mieszkańcy Nowogrodu musieli opuścić domy, a to wszystko w związku ze znalezionym niewybuchem. Akcja informacyjna rozpoczęła się już dzień wcześniej, dzięki temu podjęcie niewybuchu odbyło się zgodnie z planem.

Mieszkańcy poważnie podeszli do tematu. Strażacy OSP z terenu gminy dzisiaj od rana informowali o całej akcji i wskazywali miejsce ewakuacji dla osób, które mieszkały w strefie zagrożenia. Druhowie chodząc od domu do domu poinformowali ponad trzysta osób. W szkole zajęcia odbywały się od 8:00 do 9:35, później uczniowie z Nowogrodu wraz z opiekunami udali się do miejsca zbiórki, czyli Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a uczniowie z poza miasta zostali odwiezieni do swoich domów przez autobusy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie.

Burmistrz Grzegorz Palka dziękuje mieszkańcom za wyrozumiałość i dobrą postawę, mediom za pomoc w nagłośnieniu informacji o konieczności przeprowadzenia ewakuacji, a także służbom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie całej akcji: żołnierzom Patrolu Saperskiego nr 12, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, druhom OSP z terenu gminy oraz pracownikom Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Strefa ewakuacji objęła ludność w promieniu 500 metrów. Większość mieszkańców podjęła samoewakuację. W miejscu ewakuacji mieszkańców czyli Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie podczas podjęcia ładunku było 106 osób ze strefy rażenia. Akcja wydobycia pocisku przebiegła sprawnie. - UM Nowogród