Kontrole pieców

Od początku sezonu grzewczego łomżyńscy strażnicy miejscy prowadzą kontrole pieców centralnego ogrzewania. Chodzi o spalanie odpadów, które zgodnie z obowiązującym przepisami jest surowo zabronione. Wszystko w trosce o jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta.

Kontrole pieców centralnego ogrzewania strażnicy miejscy mogą przeprowadzać w godzinach 6.00 – 22.00. W przypadku nieruchomości, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza mogą się one odbywać całą dobę.

Stróże porządku podczas wykonywania czynności sprawdzają czy do pieców nie trafiają rzeczy zabronione, takie jak stare meble, opony, foliowe worki czy plastikowe butelki. W procesie ich spalania emitowane są bowiem bardzo szkodliwe substancje, które zanieczyszczają atmosferę.

- Wykonujemy te zadania na podstawie stosownych upoważnień i właściciel danej posesji ma obowiązek nam je umożliwić – podkreśla Paweł Żebrowski, komendant Straży Miejskiej w Łomży, uprzedzając w ten sposób pytania dotyczące możliwości odmowy udostępnienia posesji do przeprowadzenia kontroli.

- W przypadku dalszego utrudniania lub odmowy przeprowadzenia kontroli, strażnik ma prawo na miejsce zdarzenia wezwać policję. Zostanie też złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – wyjaśnia Paweł Żebrowski .

Podczas kontroli upoważniony funkcjonariusz ma prawo (art. 379 Prawo Ochrony Środowiska - POŚ):

• wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości,

• przeprowadzić badania (m.in. pobrać próbkę popiołu z paleniska, zbadać wilgotność drewna),

• zażądać wyjaśnień od kontrolowanych osób i je przesłuchiwać,

• poprosić o udostępnienie danych i dokumentów, które są związane z kontrolą,

• wykonać dokumentację fotograficzną.

Każda taka kontrola kończy się sporządzeniem protokołu.

Strażnicy Miejscy czynności służbowe przeprowadzają zawsze w umundurowaniu. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości prowadzącego kontrolę, mieszkaniec ma prawo prosić o okazanie legitymacji lub sam może wezwać na miejsce Policję.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy strażnicy miejscy przeprowadzili 175 kontroli pieców centralnego ogrzewania. 17 właścicieli posesji ukaranych zostało grzywną, a jedna sprawa trafiła do sądu.

Fot. Straż Miejska w Łomży

Dodaj komentarz