Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

W dniu 30 maja 2023 r. zostaje uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża. Wnioski o przyjęcie do placówek dysponujących wolnymi miejscami należy składać do 7 czerwca 2023 r. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

Harmonogram rekrutacji, wykaz wolnych miejsc, inne dokumenty i informacje znajdują się na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza/przedszkole/ oraz w przedszkolach /oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.