Łomża z rekordowym wsparciem seniorów

Z rządowego programu Senior Plus edycja 2023 miasto Łomża otrzyma prawie 350 tys. zł na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ przy ul. Nowogrodzkiej oraz Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Skłodowskiej. - To największe dofinansowanie w całym województwie podlaskim, podobnie jak wsparcie, jakie otrzymał nasz samorząd w latach 2015-2022 – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski. Na utworzenie i prowadzenie 111 miejsc do Łomży wpłynęło już w sumie około 1,7 mln zł.

- Chcemy wspierać samorządy, które dostrzegają potrzeby seniorów i potrafią działać na rzecz ich aktywizacji. Dlatego przekazaliśmy kolejny raz środki z programu Senior Plus dla miasta Łomży, które podejmuje takie działania. Dzięki temu realnie poprawia się jakość życia osób w wieku emerytalnym – przekazuje wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów (nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+), poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów i Klubów Senior Plus oraz poprzez wsparcie funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach inicjatywy, gdzie seniorzy korzystają m.in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

- Działalność tego typu placówek jest nam niezwykle potrzebna. Jako seniorzy mamy dzięki temu możliwość spotykania się, realizowania swoich pasji i aktywnego spędzania czasu – mówi seniorka Janina Górska, uczęszczająca do Dziennego Domu Senior+ w Łomży.

Samorząd Łomża w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 r. przyjęło dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację w 2023r. zadania:
- zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w kwocie 104.040 zł
- zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Łomży w kwocie 244.800 zł
Aktualnie władze miasta oczekują na podpisanie stosownych umów w tej sprawie z Wojewodą Podlaskim.

Senior Plus 2023: Wykaz podlaskich samorządów i kwot dofinansowania

Moduł I - utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+:

lp.

Beneficjent

Kwot przyznanej dotacji:

1.

Gmina Kobylin - Borzymy

178.000 zł

2.

Gmina Łomża

178.000 zł

3.

Gmina Szczuczyn

173.327 zł

Moduł II – zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+:

lp.

Beneficjent

Kwot przyznanej dotacji:

1.

Miasto Suwałki

40.800 zł

2.

Gmina Dąbrowa Białostocka

32.640 zł

3.

Gmina Tykocin

36.000 zł

4.

Miasto Łomża

348.840 zł

5.

Gmina Stawiski

51.000 zł

6.

Miasto Białystok

75.600 zł

7.

Gmina Jedwabne

18.000 zł

8.

Gmina Ciechanowiec

99.600 zł

9.

Gmina Czarna Białostocka

47.996 zł

10.

Miasto Wysokie Mazowieckie

48.600 zł

11.

Gmina Łapy

192.000 zł

12.

Gmina Turośń Kościelna

53.817 zł

13.

Gmina Wizna

16.800 zł

14.

Miasto Siemiatycze

72.999 zł

15.

Gmina Piątnica

72.000 zł

16.

Miasto Zambrów

57.600 zł

17.

Gmina Perlejewo

38.400 zł

18.

Gmina Klukowo

30.600 zł

19.

Gmina Mielnik

76.800 zł

20.

Gmina Rajgród

17.340 zł

21.

Gmina Grodzisk

16.800 zł