Stary Rynek w nowej odsłonie

Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac zakończyła się rewitalizacja Starego Rynku w Łomży. I choć w pełnej krasie zobaczymy go dopiero w okresie wiosenno-letnim przyszłego roku, to już teraz mieszkańcy mogą dostrzec pierwsze efekty tej inwestycji.

R E K L A M A


- Ta kluczowa inwestycja w sercu łomżyńskiej starówki, z niecierpliwością wyczekiwana przez mieszkańców, zmienia oblicze tej części miasta, stając się doskonałym miejscem do rekreacji i wypoczynku całych rodzin oraz organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Niewątpliwie jej zakończenie wpłynie na ożywienie centrum, na co liczą głównie okoliczni przedsiębiorcy – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Głównym celem projektu pn. "Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" była zmiana przeznaczenia placu Starego Rynku z funkcji handlowej na kulturowo-edukacyjną oraz społeczną z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji Stary Rynek zyskał nową nawierzchnię z kostki granitowej i płyt granitowych płomieniowanych. W pobliżu narożnika ze skrzyżowaniem ulic Farnej i Długiej powstała fontanna jako forma wodna ze ścianą wody i kaskadami, składająca się z 13 dysz, 5 ulokowanych jest w jej centrum i po 2 w każdej z 4 odnóg. Ze względu na warunki atmosferyczne jej pierwsze uruchomienie planowane jest wiosną przyszłego roku. Bliżej skrzyżowania z ul. Rządową powstał skansen archeologiczny z przeszkleniem, w którym możemy zobaczyć fragmenty fundamentów wraz z piwnicą prawdopodobnie wieży ratuszowej. W posadzce rynku kamieniami zaznaczono ślady po fundamentach dawnego ratusza. Nadmurowana została jedna z odkrytych murowanych studni o średnicy 240 cm. Z trzech stron Stary Rynek otacza piętnaście klonów kulistych pospolitych. Jest to dwukrotnie większa liczba drzew, niż była założona w pierwotnym projekcie rewitalizacji. Zamontowano również stylowe lampy oświetleniowe. Przeprowadzone prace obejmowały także roboty kanalizacyjne, sanitarne i elektryczne oraz wykonanie miejsc parkingowych i przystanku autobusowego.

Właściciel Zakładu Drogowego „Kafil”, realizującego tę inwestycję nie ukrywa, że było to najtrudniejsze zadanie, jakie dotychczas wykonywała jego firma.
- Nie było lekko, bo oprócz krótkiego terminu doszły też sprawy związane z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną, czyli brakiem materiałów na rynku, znacznym wzrostem cen w branży budowlanej, w przypadku niektórych materiałów nawet o 30 proc. Latem zmagaliśmy się z wysokimi, a w samej końcówce niskimi temperaturami – informuje Wiktor Chyczyński. Jak dodaje, w pierwszej chwili do końca nie był przekonany do tego projektu, ale z czasem uznał, że będzie się on ładnie prezentował i komponował z Halą Kultury oraz, że efekt będzie znacznie lepszy od przewidywań, co powinni dostrzec nawet sceptycy.

Pierwsza umowa na rewitalizację Starego Rynku została zawarta w lutym 2020 roku z firmą Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. ze Strzegomia. Cała inwestycja miała wówczas kosztować 6,7 mln zł. Przeprowadzone w ramach zadania prace archeologiczne odkryły, oprócz licznych zabytków ruchomych, takich jak fragmenty naczyń glinianych, pojemników szklanych, kafli, kości zwierzęcych czy drobnych miedzianych monet oraz żelaznych przedmiotów służących do codziennego użytku, także elementy budowli z przeszłości. Wśród nich są kamienne relikty budynku Ratusza z XV wieku i dobudowanej w XVI wieku jego południowo – wschodniej części, pod którą znajdują się znacznie starsze drewniane relikty wcześniejszej towarzyszącej zabudowy rzemieślniczej i gospodarczej. W części południowo – zachodniej widać było ceglane relikty najprawdopodobniej wspominanej w źródłach pisanych oberży, a w pobliżu budynków murowanych odsłonięto dwie drewniane studnie oraz dwa murowane zbiorniki na wodę.

Zmiany w projekcie rewitalizacji Starego Rynku, wynikające z dokonanych odkryć archeologicznych i obowiązek ponownego uzyskania uzgodnień z konserwatorem zabytków, spowodowały ponad roczny przestój w realizacji tej inwestycji. W międzyczasie trwała pandemia koronawirusa, która miała znaczący wpływ na wzrost cen materiałów budowlanych. Dlatego firma ze Strzegomia skierowała do Urzędu Miejskiego nową ofertę cenową wykonania pozostałych prac na Starym Rynku. Przepisy prawa zamówień publicznych nie pozwalały na wyliczenia przez ówczesnego wykonawcę kosztów po cenach wyższych, niż te wskazane przez niego w kosztorysie ofertowym. Stąd wyniknęła konieczność ogłoszenia nowego przetargu na dokończenie prac.

W pierwszym przetargu na dokończenie rewitalizacji Starego Rynku w Łomży w odrzucono ofertę firmy, która złożyła wówczas najkorzystniejszą propozycję zaś kolejna znacznie przewyższała założone na ten cel środki w budżecie miasta. Drugi przetarg zakończył się już podpisaniem umowy w dniu 31 marca 2022 r. z Zakładem Drogowym „Kafil” z Łomży, który doprowadził przedsięwzięcie do końca.
Całkowita wartość prac wyniosła 10.428.690,99 zł brutto, z czego otrzymane wsparcie zewnętrzne to 5.358.906,76 zł brutto (w tym 4.689.043,42 zł wkładu z UE oraz 669.863,34 zł Budżetu Państwa).

UM Łomża

Komentarze

  • Stary

    • 4 tyg, temu
    No ładne lodowisko.

Dodaj komentarz