„Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!

 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!
 • „Być liderem” - podsumowanie Szkoły Liderów Społecznych!

W dniu 19 listopada 2022 r. zakończyło się szkolenie lokalnych liderów organizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży w ramach projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej”. Kim jest lider społeczny? To zasadnicze pytanie, które postawiliśmy na Szkole Liderów Społecznych – mówi organizator wydarzenia – Tomasz Wróblewski. Nasuwa to jednak kolejne pytanie: co taki lider może robić w mieście Łomża i okolicach? A jak już odnajdzie sprawę, którą warto zajmować się czy jest szansa na kształtowanie rzeczywistości lokalnej?

R E K L A M A


W poszukiwaniu odpowiedzi

Kim jest lider? Wyartykułowane pytanie przez prowadzącego zajęcia Krzysztofa Kozickiego - kierownika zespołu do spraw osób niepełnosprawnych PCPR w Łomży. Bogate doświadczenie samorządowe w roli starosty i wójta oraz znajomość III sektora to uwierzytelnienie do zagadnienia tak modnego obecnie jakim jest „lider”.

Temat wywołał gorące dyskusje, podczas których próbowaliśmy określić cechy lidera społecznego; nie jest to proste zadanie, przysparza wiele trudności z identyfikacją jednakże uczestnicy od początku wskazali na system wartości, umiejętność słuchania i empatii, skuteczną komunikację, dobrą organizację pracy i zespołu (współpracowników) – mówi Tomasz Wróblewski (OWES w Łomży).

Warto podkreślić, że lider powinien umieć zainteresować danym tematem społeczność lokalną; szczególnie przydatnymi cechami są systematyczność i cierpliwość oraz niezrażanie się niepowodzeniami – mówi doświadczony trener Krzysztof Kozicki.

Zdecydowanie powinniśmy poprawić komunikację; każdy z nas powinien pracować nad tym zagadnieniem, aby jak najmniej było wątpliwości co do intencji. Drugim ważnym aspektem, który wiążę się z komunikacją jest umiejętność słuchania i wczucie w położenie drugiej osoby, aby za szybko nie wydawać pochopnych opinii – podkreśla uczestnik szkolenia Marcin Pieńkowski.

Cały czas warto starać się i pracować nad umiejętnością budowy zespołu; mam tu na myśli odpowiedni dobór osób do przedsięwzięcia; tworzenie warunków do rozwoju dla poszczególnych członków – zdecydowanie mówi prezes Fundacji Logos Tomasz Wysocki.

Podstawą działania lidera jest nakreślenie planu, harmonogramu i trzymanie się ustalonych zasad; to buduje zaufanie, a tym samym pewną przewidywalność naszych inicjatyw. Również ważnym elementem jest odpowiedzialność (to komentarz Marka Puchalskiego, który na co dzień prowadzi Fundacje Dwa Serca).

Zajęcia z Panią Katarzyną Kupiec uzmysławiają mi jak ważnym elementem jest tzw. rozmowa istotna (komunikacja) czyli rozpoznanie potrzeb własnych i wsłuchanie się w głos wspólnoty lokalnej. Omówiona metoda Marshalla pozwala zrozumieć motywacje osób do działania – mówi najmłodsza uczestniczka szkolenia Izabela Chaberek.

Zajęcia z kreatywnego pisania zostaną na długo w mojej pamięci - podkreśla prezes klubu sportowego Stanisław Chaberek. Warsztaty pobudzają twórcze myślenie, inspirują do rozwijania wyobraźni i zabawy schematami językowymi oraz wyrażania swoich myśli w postaci zwięzłych, niekonwencjonalnych haseł np. „Nepotyzm/więzi, które burzą miasto” albo „ Miasto/silne więzi podtrzymują przy życiu” – dodaje prezes. Osobiście stawiam na kreatywność i niezrażanie się opinią ludzi znudzonych życiem – reasumuje trener w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy.

Interesuje mnie proces stawania się liderem - deklaruje Elwira Cimoch - czy można nauczyć się być liderem? Zostawiam pytaniem otwartym.

Trudno, abyśmy spotykali się na obiad i wyrazili kilka swoich opinii, ponarzekali na otaczającą rzeczywistość, a potem rozeszli się do domu. Od takich szkoleń oczekuję realnych owoców; lider powinien stawiać sobie wyzwania, zadania, które trzeba podjąć, aby mogło być lepiej - puentuje samorządowiec Dariusz Domasiewicz.

Autoprezentacja

Zaczynają parzyć kawę, jedna łyżeczka, druga, mieszają z uwagą; częstują się ciastem, zerkają w okno, rozmawiają, żartują: (…) na przekór wszystkim i mimo wszystko, jeszcze ty w Łomży zrobisz nazwisko (…) (Młynarski) - głos liderki, a może lidera! Dziś zajęcia poprowadzi dziennikarka lokalnych mediów Marlena Siok.

Lider powinien w jakiś sposób się ujawnić; tutaj dochodzimy do zasadniczego zagadnienia, że wizerunek lidera jest odpowiedzią na wartości, które wyznaje - w taki sposób rozpoczyna się debata na temat wizerunku.

Marlena Siok (trener warsztatów): Proszę przedstawić w jaki sposób Państwo promujecie własne inicjatywy społeczne?

Pozyskujemy środki finansowe na działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzycach głównie z gminy Łomża, Urzędu Marszałkowskiego oraz z ARMIR-u, natomiast promocja jest oparta na reklamie w lokalnych i społecznościowych mediach. Braliśmy również udział w programie telewizyjnym TVP – mówi Monika Kosiorek-Olbryś. Dodaje pani prezes Katarzyna Łukaszewska: uczestniczymy w licznych piknikach, które same organizujemy; pieczemy ciasta oraz organizujemy atrakcje dla najmłodszych.

Jako Akademia Sportu Medyk korzystamy głównie z mediów tradycyjnych tj. artykuły prasowe, wywiady czy też relacje z naszych inicjatyw; przykładem może być cyklicznie organizowane wydarzenie Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim – podkreśla prezes Jerzy F. Miller.

Za to ja promuje inicjatywy głównie przez media społecznościowe np. eksponowanie flagi biało - czerwonej z okazji 11 listopada podkreśla miejsko – powiatowy rzecznik konsumentów Marcin Pieńkowski.

Głos zabiera również nestor szkoły liderów – Stanisław Kaseja – człowiek, który przybył do Łomży z Wielkopolski, o nienagannych manierach; dziennikarz obywatelski, erudyta. Posłuchajcie państwo, jedno chcę powiedzieć, że światła nie stawia się pod korcem… To ucina deliberacje.

Efekt synergii i synchroniczność

Jednym z elementów szkolenia lokalnych liderów były zajęcia warsztatowe, które dotyczyły problemów społecznych Subregionu łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łomży i okolicznych gmin.

- Głos Piotra Boratyńskiego - może warto zająć się problemem osób z niepełnosprawnością oraz seniorów, których mamy 15 tysięcy, np. dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami oraz wskaźnikiem osób zatrudnionych z niepełnosprawnością w łomżyńskich urzędach. To przedmiot naszych dociekań – mówi Marlena, dodając, że to może być pozytywny efekt szkolenia. Prowadzący udziela głosu uczestnikowi szkolenia.

- Andrzej Urbanek: mówi się, że angielskie słowo oznaczające zespół - „team” składa się z pierwszych liter czterech słów: „together everybody achieves miracles”- razem wszyscy dokonują cudów. Riposta to nie tutaj!

Niezidentyfikowany głos z sali - pożyjemy, zobaczymy... czas pokaże, czy nasze prognozy, przypuszczenia się sprawdzą, czy stanie się tak, jak myślimy…

W ramach szkolenia lokalnych liderów zostały przyznane Certyfikaty ukończenia Szkoły Liderów Społecznych.

Uczestnicy Szkoły Liderów Społecznych:

 1. Monika Kosiorek-Olbryś - Pani Monika jest członkiem prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzycach. KGW brało udział w ogólnopolskim konkursie kulinarnym „Bitwa regionów”. Na co dzień prowadzi działalność gospodarczą w branży gastronomicznej.

 2. Andrzej Gabriel Urbanek - członek Klub Seniora MOPS w Łomży; prezes nowo powstałego Stowarzyszenia Aktywny Senior, które działa na rzecz łomżyńskich seniorów.

 3. Stanisław Chaberek - prezes Gminnego Klubu Sportowego „Forty Piątnica"; trener w Centrum Integracji Społecznej w Piątnicy oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Boguszycach.

 4. Piotr Boratyński - długoletni pracownik Fundacji „Ja i Ty”; zaangażowany na rzecz osób niepełnosprawnych w Łomży.

 5. Anna Górska - wiceprezes Spółdzielni socjalnej „Poezja Smaku”, członek Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

 6. Anna Ewa Komorowska - prezes Spółdzielni socjalnej „Poezja Smaku”; spółdzielnia wielokrotnie otrzymywała nagrody i wyróżnienia np. Zakup Prospołeczny. Członek Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

 7. Dariusz Domasiewicz - radny w mieście Łomża; osoba zaangażowana na rzecz rozwoju osiedla nr 2.

 8. Izabela Chaberek - pracownik Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży; wolontariuszka w Łomżyńskim Szkolnym Budżecie Obywatelskim.

 9. Elwira Cimoch - na co dzień pracuje w Spółdzielni socjalnej „Alexis”; zajmuję się rozliczeniami projektów europejskich i społecznych. Długoletnia wolontariuszka w Fundacji „Ocalenie”.

 10. Katarzyna Joanna Łukaszewska - Pani Katarzyna jest prezesem prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich w Konarzycach. Dała się poznać jako doskonała organizatorka licznych inicjatyw w gminie Łomża. Na co dzień prowadzi działalność gospodarczą w branży ogrodniczej.

 11. Tomasz Wysocki - prezes Fundacji Działań Lokalnych „Logos”; fundacja w 2022 r. otrzymała prestiżowe wyróżnienie Znak Jakości, które przyznaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 12. Stanisław Kaseja - zastępca przewodniczącej Łomżyńskiej Rady Seniora, działacz na rzecz sportu; długoletni prezes Łomżyńskiego Klubu Sportowego, redaktor i publicysta w Gazecie Seniora „Srebrni”. Pan Stanisław zaangażował się na rzecz wprowadzenia programu „Złota Rączka dla Seniora”.

 13. Marek Puchalski - prezes Fundacji „Dwa Serca”; fundacja prowadzi Dom Opieki Senioralnej „Dwa Serca”. Pana Marek jest zaangażowany na rzecz rozwoju gminy Śniadowo.

 14. Marlena Ramatowska - zaangażowana na rzecz rozwoju sportu w Łomży; długoletnia zawodniczka MKS Dwójka Łomża; obecnie kierownik w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Boguszycach.

 15. Marcin Marek Pieńkowski - działacz społeczny zaangażowany w akcję „Szlachetna Paczka”; prezes Stowarzyszenia „Miasto Obywatelskie 2023”. Pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży; pełni funkcje miejskiego i powiatowego Rzecznika Konsumentów.

 16. Jerzy F. Miller - wykładowca akademicki ANS; trener taekwondo i propagator tej dyscypliny w Łomży. Prezes Akademii Sportu MEDYK.

tekst nadesłany

Komentarze

 • Pierwsze słyszę ze pienkowski to lider

  • 2 tyg, temu
  Lider czy urzędnik?

Dodaj komentarz