Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc

  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc
  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc
  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc
  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc
  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc
  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc
  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc
  • Siedmioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Apel o pomoc

GminaNowogród zwraca się z gorącym apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego, który miał miejsce 16 czerwca 2022 r. w Nowogrodzie przy ulicy Nadnarwiańskiej 4.

R E K L A M A


Pożar strawił dorobek ich życia. W jednej chwili siedmioosobowa rodzina została pozbawiona dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, mebli i rzeczy codziennego użytku.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe na odbudowę ich domu. Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Caritas Łomża.

Bank Spółdzielczy w Łomży: 25 8757 0001 0001 6766 2000 0010 z dopiskiem „POGORZELCY NOWOGRÓD”

Dodaj komentarz