Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]

 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]
 • Niebieski Marsz przeszedł ulicami Łomży [FOTO]

Niebieski Marsz ulicami Łomży zapoczątkował serię wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Uczestnicy marszy punktualnie o 10:00 wyruszyli spod Kościoła pw. Krzyża Św. skąd z transparentami udali się na Plac Niepodległości. Tegoroczne hasło przewodnie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży to:„POZNAJMY SIĘ Z AUTYZMEM”. Organizatorem jest Fundacja DR OTIS.

R E K L A M A


Jest to już siódma próba zintegrowania społeczeństwa z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest szczególną okazją do zwrócenia uwagi na fakt, iż autyzm dotyczy sporej i niestety ciągle rosnącej liczby naszego społeczeństwa. Wzmacnianie świadomości o autyzmie i „odczarowanie” często krępujących zachowań z jego spektrum pozwoli na budowanie harmonijnej społeczności, wykazującej większe zrozumienie, a z czasem i akceptację dla autystycznej odmienności.

Obchodzony jest na całym świecie drugiego kwietnia. Został ustanowiony z inicjatywy małżonki władcy Kataru, emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, Jej Wysokości Mozah. Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło tę inicjatywę rezolucją z dnia 18 grudnia 2007 roku. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Wizja inicjatywy Jej Wysokości pomogła w realizacji praw dzieci niepełnosprawnych i ich społeczności, zarówno w państwach arabskich, jak i na całym świecie. Charakterystycznym motywem obchodów jest kolor niebieski i podświetlanie budynków na niebiesko.

Obchody Dnia są okazją do globalnego zaangażowania i bardziej efektywnej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób cierpiących na autyzm. W swoim przesłaniu z 2 kwietnia 2012 roku sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że: „Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu mają zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności”.

Obchody Światowego Dnia Świadomości w Łomży

Pierwszym z zaplanowanych przedsięwzięć związanych z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu jest przeprowadzenie w dniu 04.04.2022 „Niebieskiego Marszu” ulicami Miasta Łomża.

Zbiórka: Plac przy kościele pw. Krzyża Świętego w Łomży - godzina 10.00

Przemarsz ulicami .– Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska, Polowa , Giełczyńska, Plac Niepodległości.

Prosimy osoby chętne o zadeklarowanie uczestnictwa w marszu (maksymalnie do 3 osób) i telefoniczną informację: 577 016 220 (w godzinach 8.00 – 16.00 w dni od pn. do pt.) do 18.03.2022. Ilość osób mogących wziąć udział w marszu to 100.

Drugim punktem obchodów będzie „Autyzm na kółkach”. W dniu 04.04.2022 w godzinach 12.00 – 17.00 autobus miejski linii numer 8 będzie jeździł ulicami Miasta Łomży przystrojony i oklejony na niebiesko. W autobusie podróżować będą i przekazywać ważne informacje o osobach z autyzmem i ich świecie, wolontariusze FUNDACJI DR OTIS.

Kolejnym –Trzecim ważnym elementem będą Lekcje o autyzmie skierowane do pracowników urzędów i placówek edukacyjno-wychowawczych oraz pomocy społecznej, a także osób dorosłych wyrażających chęć uczestnictwa z terenu Miasta Łomży, którzy chcieliby zapoznać się z wiedzą o spektrum autyzmu.

Odbędą się one w dniu 11 maja w placówce FUNDACJI DR OTIS pod adresem ul. Sybiraków 24 w Łomży. O dokładnej godzinie lekcji fundacja powiadomi po weryfikacji zgłoszeń. Przewiduje się lekcje trwające 45 minut z grupami do 10 osób. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: menadzer.drotis@gmail.com do 30.04.2022. W treści maila proszę wpisać imię, nazwisko oraz nazwę placówki.

Czwartym równie ważnym punktem obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu będzie konkurs fotograficzny skierowany do wszystkich mieszkańców Miasta Łomży. Prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych – osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. Fotografie można nadsyłać w formacie odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym 21x30 a także oryginały zdjęć na płycie CD, bądź w przypadku drogi elektronicznej w formacie JPG.

Wszystkie informacje związane z konkursem, w tym regulamin, zawarte są na stronie fundacji: https://drotis.pl/sdsa/ .

Piątym ważnym punktem obchodów będzie konkurs wiedzy o autyzmie, który odbędzie się w dniu 03.06.2022 o godzinie 10.00 w Hali Kultury i skierowany będzie głównie do przedstawicieli instytucji z terenu Miasta Łomża. Od godziny 9.30 odbędzie się rejestracja uczestników. Przewiduje się udział w liczbie do 30 uczestników. Regulamin i oświadczenie (dla każdego uczestnika prosimy wypisać indywidualnie) zostały umieszczone na stronie fundacji https://drotis.pl/sdsa/ .