Młodzież poznaje „Solidarność”

Podsumowanie konkursu „Solidarność - droga do wolności" odbyło się w czwartek, 13 stycznia w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Wśród fundatorów nagród był Samorząd Województwa Podlaskiego, a laureatom wręczał je m.in. Marek Olbryś, wicemarszałek województwa.

R E K L A M A


- Solidarność to całe moje życie: w działalności związkowej, ale także w sferze wartości. Jestem wzruszony i naprawdę szczęśliwy, widząc jak wielu młodych ludzi wzięło udział w konkursie. Mam nadzieję, że już pozostaną na tej drodze i przyjmą jako drogowskazy ideały i doświadczenia może najbardziej niezwykłego zjawiska społecznego XX wieku - mówił wicemarszałek Marek Olbryś, czyli współtwórca odradzającej się w 1989 roku łomżyńskiej Solidarności, której później był także przewodniczącym.

Za szczególnie symboliczne uznał, że miejscem podsumowania konkursu o Solidarności była dawna siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łomży.

- Ich już dawno tu nie ma, a są nauczyciele, młodzież - podkreślał.

Uroczystość w łomżyńskim CEN była podsumowaniem drugiej edycji konkursu "Solidarność - droga do wolności".

- Pomysł zrodził się w ubiegłym roku, gdy przypadała 40. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Podjęliśmy wówczas tę inicjatywę edukacyjną po to, by przypominać - szczególnie młodym ludziom - że Solidarność przyczyniła się do wielu przemian, jakie zaszły w Polsce, dzięki którym mamy dziś wolną Polskę - wyjaśniła Jolanta Chojnowska, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność", oddział w Łomży.

Jak podkreśliła, już pierwsza edycja wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych z Łomży i powiatu łomżyńskiego. W drugiej zaskoczeniem stał się wysoki poziom wiedzy i konieczne stało się znalezienie funduszy na więcej nagród, co nie okazało się trudne. Stąd kontynuacja i rozpoczęcie przygotowań do kolejnego konkursu. Prawdopodobnie adresowany będzie także do studentów. Jak też zapowiedziała Katarzyna Kowalewska, jedna z organizatorek, zagadnienia dotyczące historii i obecnej sytuacji związku, będą rozszerzone o wątki regionalne.

- To wspaniale, że jest takie zainteresowanie. Ci młodzi ludzie już za chwilę wezmą odpowiedzialność za Polskę i nasze małe ojczyzny - powiedział starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski.

Wśród gości wydarzenia był Andrzej Piegutkowski, przewodniczący Sekcji Oświaty Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność", do którego należy oddział Łomża.

- Jak mówił ksiądz Jerzy: Solidarność jest w nas. To dobrze, że młode pokolenia chcą ją poznawać - powiedział.

Zanim wicemarszałek Marek Olbryś, starosta Lech Marek Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska i Andrzej Piegutkowski wręczyli laureatom nagrody, Katarzyna Kowalewska przekazała zebranym treść listu wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego. O Solidarności mówił Krzysztof Sychowicz z białostockiego IPN oraz PWSIiP w Łomży. Zaapelował o pamięć.

- To był ruch z udziałem 10 milionów Polaków, a nie tylko trzy czy cztery postacie przywódców - powiedział.

Laureatką pierwszej nagrody została Urszula Filipkowska z I LO w Łomży.

- Historia to moje zainteresowania już od podstawówki, a udział w konkursie to inicjatywa wychowawcy i mojej babci, która mnie wspiera, opowiada mi o tamtej trudnej i złożonej historii. Podczas przygotowań szczególnie poruszył mnie trud ludzi, którzy kształtowali historię Polski. Działali wspólnie walcząc o wolność, godność, pamięć - mówiła Urszula Filipkowska.

Uczestnicy uroczystości chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego księdza Janusza Kubraka, duchowego opiekuna łomżyńskiej Solidarności. Na zakończenie Krzysztof Sychowicz wręczył m.in. wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi, przedstawicielom Solidarności, samorządu powiatu, ale także Urszuli Filipkowskiej specjalny medal upamiętniający obchodzona niedawno tragiczną, 40. rocznicę stanu wojennego.

Laureaci:

I nagroda - Urszula Filipkowska, I LO Łomża,
II nagroda - Damian Patalan, ZSMiO nr 5 Łomża,
III nagroda - Kacper Zaczek, I LO Łomża,
IV nagroda - Krystian Zawalich, ZSEiO nr 6 Łomża,
V nagroda - Bruno Przybylski , I LO,

wyróżnienia przyznano: Gabrieli Tkacz, ZSWiO nr 7, Natalii Tokarzewskiej, ZSTiO nr 4, Julii Zagroba, ZSTiO nr 4.

Specjalne podziękowania za ufundowanie nagród i pomoc w organizacji konkursu organizatorzy przekazali m.in. marszałkowi Arturowi Kosickiemu i wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi, dyrektorowi Piotrowi Kardeli i Krzysztofowi Sychowiczowi z IPN w Białymstoku, Andrzejowi Kropiwnickiemu, szefowi Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność", staroście Lechowi Markowi Szabłowskiemu i wicestaroście Marii Dziekońskiej, dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Zbigniewowi Kossakowskiemu.

źródło: Wrota Podlasia

Dodaj komentarz