ZGO odpowiada gminom: "Wprowadzane podwyżki, są racjonalne oraz niezbędne dla funkcjonowania Instalacji"

  • ZGO odpowiada gminom: "Wprowadzane podwyżki, są racjonalne oraz niezbędne dla funkcjonowania Instalacji"
  • ZGO odpowiada gminom: "Wprowadzane podwyżki, są racjonalne oraz niezbędne dla funkcjonowania Instalacji"
  • ZGO odpowiada gminom: "Wprowadzane podwyżki, są racjonalne oraz niezbędne dla funkcjonowania Instalacji"

W ubiegłym miesiącu ZGO wystosowało pismo do Gmin korzystających z usług Instalacji Komunalnej w Czartorii dotyczące podwyżek cen przyjęcia odpadów w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów. Niewątpliwie na zwiększenie kosztów związanych z przetwarzaniem śmieci wpłyną takie czynniki jak podwyżka opłat za energię elektryczną czy galopujące ceny paliw. Nie bez znaczenia jest też jakość odpadów zbierana na obszarach wiejskich. W odpowiedzi na pismo spółki zawiązał się konwent Wójtów i Burmistrzów, którzy w informacji zwrotnej wyrazili swój sprzeciw wobec planowanych podwyżek argumentując to m.in. tym, iż już w poprzednich latach cena za śmieci była podnoszona.

R E K L A M A


W odpowiedzi na stanowisko Wójtów i Burmistrzów z 19 zainteresowanych Gmin, Prezes Zarządu ZGO Jan Perkowski przesłał wczoraj obszerne wyjaśnienia uzasadniające konieczność podwyższenia cen. Treść pisma prezentujemy poniżej.

Dodaj komentarz