Areszt za narkotyki

Prokuratura Rejonowa w Łomży nadzoruje postępowanie, w toku którego Sylwestrowi S. zostały przedstawiane zarzuty: udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, tj. o czyn z art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, usiłowania udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 59 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz posiadania wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znacznej ilości środków odurzających w postaci 414,72 grama netto ziela konopi innych niż włókniste, tj. o czyn z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

R E K L A M A


Sąd Rejonowy w Łomży uwzględnił wniosek Prokuratora Rejonowego w Łomży o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy tj. do dnia 13 lutego 2022 roku.

Dodaj komentarz