Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]

 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]
 • Miejski Dzień Edukacji Narodowej [FOTO]

W związku z przypadającym 14 października Dniem Edukacji Narodowej w Hali Kultury na Starym Rynku w Łomży odbyły się uroczyste obchody święta pracowników łomżyńskiej oświaty. Za trud i poświęcenie podziękował nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, a 41 z nich wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia.

R E K L A M A


- Dziękuję wszystkim pracownikom łomżyńskiej oświaty za trud związany z wyjątkowym posłannictwem, za troskę i wsparcie uczniów na każdym etapie edukacji, za inspirowanie do osiągania celów. Przyjmijcie Państwo wyrazy wdzięczności za codzienną, sumienną pracę na rzecz przyszłego pokolenia, które dzięki Waszej pasji i poświęceniu rozwija swoje umiejętności, poszerza wiedzę, poznaje świat – mówi w swoim wystąpieniu prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz powodzenia w realizacji kolejnych wyzwań. Niech codziennej pracy towarzyszy poczucie spełnienia misji, a aktywna i twórcza postawa znajduje uznanie w oczach uczniów, ich rodziców i będzie źródłem zawodowej satysfakcji – powiedział na zakończenie.

Podziękowania i życzenia przekazała także przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży.

- Edukacja jest niezwykle ważna, dlatego jako samorząd, staramy się dbać o łomżyńskie placówki oświatowe. To jednak Państwo jesteście najważniejsi, bo kształcicie, wychowujecie i opiekujecie się naszymi dziećmi – mówiła Alicja Konopka.

W trakcie uroczystości odczytane zostały również listy gratulacyjne od Podlaskiej Kurator Oświaty i Prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łomży.
Podczas święta miejskiej edukacji wręczone zostały coroczne nagrody Prezydenta Łomży. W tym roku za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymało je 41 pedagogów.

Obecnie w prowadzonych przez Miasto Łomża szkołach i przedszkolach uczy się około 11400 uczniów. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest ok. 1300 nauczycieli i 565 pracowników niepedagogicznych.

W trosce o jakość łomżyńskiej edukacji Miasto Łomża stara się stwarzać jak najlepsze warunki nauki uczniom oraz pracy nauczycielom, poprzez systematycznie realizowane inwestycje. To nie tylko remonty szkolnych pomieszczeń, doposażanie pracowni, wymiana pionów kuchennych, ale także termomodernizacja budynków, budowa boisk i hal gimnastycznych. Obecnie trwa termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 2, a w planach jest między innymi termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9, budowa sal gimnastycznych przy SP 4 i SP 5, czy budynku Przedszkola Publicznego nr 5.

UM Łomża

Komentarze

 • JANUSZ

  • 1 tydz. temu
  Jacy nauczyciele - takie młode pokolenie.
  - A nie jest dobrze, nie jest dobrze!

Dodaj komentarz