Seniorzy mogą zapisać się na szczepienia przeciwko grypie

Ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Mieszkańcy Łomży powyżej 60. roku życia, posiadający Łomżyńską Kartę Seniora lub objęci pomocą MOPS (za okazaniem dowodu osobistego i stosownego zaświadczenia) będą mogli zapisywać się na nie od poniedziałku 18 października br. w godz. 8:00 – 15:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego (ul. Polna 16).

R E K L A M A


"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60. roku życia na lata 2021 – 2022", na wniosek prezydent Mariusza Chrzanowskiego, został przyjęty przez Radę Miejską podczas sierpniowej sesji. W wyniku przeprowadzonego we wrześniu konkursu, szczepienia będą odbywały się w Specjalistycznym Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnym przy Polskiej Grupie Farmaceutycznej sp. z o.o. (ESKULAP), ul. Piłsudskiego 82 w Łomży. -W ramach akcji chcemy zaszczepić jak największą liczbę seniorów. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku i nie będzie problemów z dostępnością szczepionki na rynku, dzięki czemu będziemy mogli zaszczepić wszystkich, którzy się do nas zgłoszą - podkreśla z-ca prezydenta Andrzej Stypułkowski. Informacje na temat zapisów i szczepień przeciwko grypie można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży pod nr tel. 86 2156842.
Jednocześnie przypominamy, że Seniorzy 75+, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r., mogą skorzystać z rządowego programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem http://www.lomza.pl/index.php?wiad=11031.

Dodaj komentarz