"Pomoc dla seniora". MOPS szuka wolontariuszy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby udzielać pomocy osobom starszym. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej, wykupowanie leków itp.

R E K L A M A


Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie. Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie.
Osoby zainteresowane pomocą seniorom i osobom niepełnosprawnym w ramach wolontariatu prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu pracownikiem socjalnym Moniką Popławską tel. 86 216 42 60 wew. 58, bądź kontakt mailowy: poczta@mopslomza.pl z dopiskiem WOLONTARIAT.

Dodaj komentarz