Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]

 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]
 • Kolejna inwestycja w MPEC-u [FOTO | VIDEO]

Kolejna inwestycja w Ciepłowni Miejskiej w Łomży to budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji, w której będzie wytwarzane ciepło użytkowe dla odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej i jednocześnie produkowana energia elektryczna odprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

R E K L A M A


Projekt „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach Podziałania 1.6.1.

Zadanie rozpoczęto pracami obejmującymi roboty ziemne, które pozwoliły na wykonanie fundamentów pod przyszły budynek instalacji i urządzenia technologiczne. W następstwie tych prac powstała konstrukcja szkieletowa budynku obrazująca kształt przyszłej tworzonej budowli.

Zrealizowanie elementów budowalnych umożliwiło rozpoczęcie kluczowego etapu inwestycji, czyli dostaw głównych urządzeń technologicznych i ich posadowienia na uprzednio przygotowanych fundamentach. W maju b.r. zamontowano kocioł parowy, podgrzewacz wody i palenisko kotłowe.

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Jesienią tego roku do urządzeń technologicznych dołączy turbina parowa i generator.

Rozbudowana łomżyńska ciepłownia stanie się instalacją nowej klasy, stanie się elektrociepłownią.

Realizacja II etapu modernizacji ciepłowni spowoduje, że produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii dwóch kotłów biomasowych osiągnie poziom 75 % i system ciepłowniczy miasta Łomża stanie się systemem efektywnym energetycznie.

Bardzo ważny jest wymiar ekologiczny tego działania. Wytarzanie ciepła z instalacji biomasowej ograniczy zużycie paliwa węglowego o 35 % , i to spowoduje zmniejszenie emisji pyłów i gazów w postaci dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz benzoalfa pirenu z instalacji ciepłowni. Zmniejszeniu ulegnie ilość odpadów paleniskowych.

Czyste powietrze dla Regionu to cel nadrzędny miejskiej spółki ciepłowniczej. Realizacja budowy drugiego źródła ciepła, w którym spalane jest paliwo biomasowe gwarantuje dobrą jakość środowiska i jednocześnie daje szansę na utrzymanie cen ciepła na stabilnym poziomie.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi około 50 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych opiewa na 19 mln złotych.

MPEC Łomża

Dodaj komentarz