Pomoc w powrocie do pracy

Mieszkańcy gmin: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Miastkowo otrzymają wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej. Zarząd województwa w piątek, 10 września, przyznał na ten cel 88 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich.

R E K L A M A


Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodziny i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Holos zrealizują projekt, którego celem jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, takich jak: osoby długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami, z niepełnosprawnościami z terenu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.

Skorzystają one z porad doradców zawodowych, psychologów, wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi blisko 110 tys. zł, dotacja pokryje 88 tys. zł.

– Osoby długotrwale bezrobotne mają problem z podjęciem pracy. Często nie wierzą we własne siły, brakuje im energii i przede wszystkim chęci, by przełamać tę zawodową bierność. Projekty, takie jak ten, pomagają im wrócić na rynek pracy – stwierdził wicemarszałek Marek Olbryś.

Projekt został zgłoszony na nabór przeprowadzony przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi".

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz