W Łomży będziemy mogli ujrzeć utracone obiekty historyczne

Łomża na przestrzeni minionych czasów na skutek działań wojennych poniosła wielkie straty materialne. Z miejskiego zasobu obiektów dziedzictwa kulturowego, bezpowrotnie zniknął cały szereg ważnych dla historii miasta budynków, świadczących o jego rozwoju społeczno-kulturalnym i zamożności. Dzięki wdrożeniu w naszym mieście systemu Mobilnego Asystenta Turystycznego (MAT), już niedługo łomżanie oraz przybywający do Łomży turyści, będą mogli ujrzeć wybrane obiekty w przestrzeni wirtualnej, osadzone w miejscu swojej pierwotnej lokacji.

R E K L A M A


Z inicjatywą uzupełnienia miejskiego systemu informacji turystycznej w tym zakresie, wystąpił do Prezydenta Łomży i uzyskał wsparcie, regionalny operator turystyczny jakim jest Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska. Dzięki wdrożeniu innowacyjnego systemu MAT, wizualizującego w tzw. rozszerzonej rzeczywistości obiekty materialne (zabytki), które w świecie rzeczywistym zostały w trakcie dziejów zniszczone, ujrzeć je będzie mógł w swojej rzeczywistej lokalizacji każdy posiadacz bezpłatnej aplikacji w telefonie lub smartfonie.

Wirtualnej wizualizacji obiektu będzie towarzyszył odtworzony w wybranym języku głos lektora relacjonującego jego historię, jak również dowolnie wybrany zestaw historycznych grafik przybliżających kontekst historyczny w którym funkcjonował.

Dzięki podpisanej przez LOT Ziemia Łomżyńska umowie z ogólnopolskim operatorem systemu MAT, pojawi się możliwość wirtualnego odtworzenia na obszarze historycznej Starówki, 6. utraconych między innymi na skutek działań wojennych obiektów historycznych, a w tym:

1. Synagogi

2. Zespołu obiektów: Wielki Bejt Mitrasz, Szpital Żydowski i Talmut Tora

3. Wielkiej Jesziwy

4. Kościoła jezuicko-pijarsko-ewangelickiego

5. Kinematografu MIRAGE

6. Domu Żołnierza

Dla wiernego odtworzenia kontekstu historycznego obiektów dziedzictwa kulturowego powołany zostanie merytoryczny zespół roboczy, w którego składzie znajdą się przedstawiciele: LOT Ziemia Łomżyńska, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i stowarzyszenia historialomzy.pl oraz konsultanci historyczni: Adam Sokołowski – historyk z Muzeum Północno-Mazowieckiego, Sylwester Chrapowicz, dr Nirit Krakower i Hagay Ozdoba.

/LOT Ziemia Łomżyńska/

Dodaj komentarz