Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]

 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]
 • Spotkanie Delegatów ŁFS z Wicepremierem Jarosławem Gowinem [FOTO | VIDEO]

Dziś po południu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się walne zebranie Delegatów Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. W spotkaniu uczestniczyli specjalni goście, byli to m.in. Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marcin Czyża, Wicewojewoda Marcin Sekściński, Wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz Wicepremier Jarosław Gowin.

R E K L A M A


Dzisiejsze zebranie to przede wszystkim szereg uchwał dla zarządu przyjętych jednogłośnie. Była to także okazja do rozliczenia poprzedniego roku. Po przyjęciu sprawozdania za wykonanie budżetu, zarząd stowarzyszenia otrzymał absolutorium.

- Można to ocenić w ten sposób, że jest to chyba podziękowanie za pracę dotychczasową ale jakby otwarcie takich szerokich drzwi na dalsze nasze działania w kierunku realizacji kolejnych projektów - komentował Lech Szabłowski, prezes ŁFS i Starosta Łomżyński.

Podczas zebrania zapowiedziano również przystąpienie do międzynarodowego projektu dotyczącego korekcji wad postawy oraz projektu dedykowanego seniorom z terenu działania ŁFS. Zarówno Prezes Szabłowski jak i Kierownik Projektu Dariusz Budrowski bardzo mocno podkreślali jak istotna dla ŁFS jest wizyta zaproszonych gości z Wicepremierem Gowinem na czele.

- Bardzo się cieszymy, że osoby, które mają możliwości, które realizują programy na szczeblu krajowym i samorządowym widzą potrzebę zrzeszania się samorządów i realizacji projektów, w tym inwestycyjnych na obszarze całego subregionu łomżyńskiego – mówił Dariusz Budrowski, Kierownik Projektu.

W swoim wystąpieniu Wicepremier Gowin opowiadał o subwencjach dla samorządów oraz programie „Nowy Ład”, którego szczegóły poznamy w dniu jutrzejszym. Delegaci dowiedzieli się m.in. o większych wpływach do budżetów z dochodów z PIT. Gowin podczas swojej wizyty w Łomży wspomniał również o planowanym podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Z tego faktu ma skorzystać aż 95% obywateli.

Więcej w materiale wideo poniżej.