Zgłoś się, uzyskaj kwalifikacje i pracę. Rekrutacja do projektu CIS [VIDEO]

Centrum Integracji Społecznej w Łomży realizuje program projektu Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18.

R E K L A M A


W trakcie 12 miesięcznego pobytu uczestników projektu w Centrum realizowane są zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. W ramach działań środowiskowych organizowane są:

- wyjazdy do teatru/opery,

- wyjścia do kina, galerii

- wycieczki krajobrazoznawcze

- zajęcia z streetworkerem/animatorem środowiskowym

W ramach reintegracji zawodowej odbywa się szkolenie zakończone egzaminem państwowym. Uczestnicy nabywają kwalifikacje zgodnie ze swoimi potrzebami oraz potrzebami rynku pracy. Dotychczas odbyły się szkolenia w zawodach:

- kucharz małej gastronomii

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- pracownik terenów zielonych

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI III NABORU CIS

Od 1 grudnia 2020 roku trwa rekrutacja do projektu Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. RPPD.07.01.00-20-0231/18.

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Uczestnikom projektu oferuje się:

  • spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,

  • warsztaty rozwoju osobistego,

  • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,

  • Kurs Przedsiębiorczości,

  • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,

  • wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty itp.

Dodatkowe formy wsparcia :

- świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- ubezpieczenie NNW,

- jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS,

- bilet miesięczny na przejazdy komunikacją miejską

- materiały szkoleniowe,

- badania lekarskie przed przystąpieniem do kursu

- szkolenie BHP

- ubrania ochronne niezbędne podczas kursu zawodowego

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do kontaktu z:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 b Kontakt telefoniczny: 86 216 42 60 MOPS

  2. Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Dworna 13, Kontakt telefoniczny: 602 720 633

Dodaj komentarz

© 2013 - 2021 xlomza.pl - Informacje z Łomży i regionu

Regulamin | Polityka prywatności i Cookies