Tylko jeden blok na Staffa? Stanowisko spółdzielni

 • Tylko jeden blok na Staffa? Stanowisko spółdzielni
 • Tylko jeden blok na Staffa? Stanowisko spółdzielni

Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków w zakresie kierunków działalności Spółdzielni – „przygotowanie nowych inwestycji w oparciu o możliwości i z uwzględnieniem popytu na lokale mieszkalne, garaże, miejsca postojowe i lokale usługowe” złożył do Prezydenta Miasta Łomży wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działek o numerach 10481/18, 10797/18. Działani spotkały się z głośnym sprzeciwem mieszkańców ulicy Staffa, którzy złożyli petycję do Prezydenta w tej sprawie.

R E K L A M A


Koncepcja urbanistyczna obejmowała wybudowanie trzech budynków mieszkalnych wielolokalowych. Dwóch o wysokości zabudowy pięć kondygnacji nadziemnych (24 i 27 mieszkań) i jednego o wysokości zabudowy sześć i siedem kondygnacji nadziemnych (40 mieszkań) z garażami wielostanowiskowymi w piwnicy oraz boksami garażowymi w poziomie parteru, dojazdy oraz ciągi piesze, tereny zieleni niskiej i wysokiej.

Po protestach mieszkańców zarząd spółdzielni wystosował w dniu dzisiejszym oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej:

Komentarze

 • Max

  • 7 mies. temu
  Słuszna decyzja. Ten najmniej kolidujący został.
 • Marian

  • 7 mies. temu
  Chwała zwyciężonym!
  Prosty lud - zwany także nierozjaśnionymi tłumami - czy jakoś tak, nie rozumie rachunku ekonomicznego.
  A potem znów w marcu zamiauczą, że są podwyżki.
  Samo życie... :-)

Dodaj komentarz