Wracają tzw. Bony Szkoleniowe [VIDEO]

W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego. W posiedzeniu gościnnie uczestniczył wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś.

R E K L A M A


Podczas spotkania szeroko omawiano inwestycje i projekty już zrealizowane oraz te, które są planowane. Najważniejszą informacją dla mieszkańców naszego miasta i regionu jest to, iż oficjalnie potwierdzono nabór wniosków do drugiej edycji projektu tzw. bonów szkoleniowych. Rekrutacja rozpocznie się za około 14 dni.

- Przyjęliśmy regulamin rekrutacji w zakresie przystąpienia do projektu tzw. bony szkoleniowe czyli podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w regionie (…) za około dwa tygodnie ogłosimy nabór wniosków. Wnioski będą składana w sposób elektroniczny - komentował Starosta Lech Szabłowski

Zakłada się, że z tzw bonów szkoleniowych skorzysta ponad dwa tysiące osób. W poprzedniej edycji ze wsparcie w zakresie podnoszenie umiejętności i kwalifikacji skorzystało ponad 8 tysięcy uczestników projektu.

- Wiadomo, że projekt będzie realizowany, będzie miał tożsame wsparcie tak jak w pierwszej edycji, to oznacza, że będzie to na szkolenia językowe, komputerowe, studia podyplomowe, kursy maturalne ale także wszystkie szkolenia zawodowe niezbędne na rynku pracy – zapewniał Dariusz Budrowski, kierownik projektu.