Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu

  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu
  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu
  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu
  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu
  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu
  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu
  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu
  • Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu

- W tak bardzo nietypowy sposób inaugurujemy po raz 25 nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Agrobiznesu. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz zdrowie studentów i pracowników zdecydowaliśmy się na tak symboliczną inaugurację. Szczególnie gorąco i serdecznie witam studentów I semestru, którzy wraz z nami uczestniczą w inauguracji – tymi słowami rozpoczęła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Agrobiznesu. W związku z sytuacją epidemiczną wydarzenie miało charakter zamknięty.

R E K L A M A


Rok akademicki 2020/2021 inauguruje ok 1000 studentów studiów I i II stopnia na 5 kierunkach kształcenia, w tym 295 studentów i słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczyna naukę na I semestrze. Natomiast rok szkolny inaugurowało ok. 300 uczniów naszych średnich szkół akademickich.

Na przestrzeni 25 lat działalności mury uczelni opuściło:
- 7758 absolwentów ukończyło studia I i II stopnia,
- 1842 słuchaczy ukończyło studia podyplomowe,
- 452 absolwentów ukończyło akademickie szkoły średnie, których założycielem jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

- Na przestrzeni 25 lat działalności Uczelnia nasza sukcesywnie zaznacza swoją obecność i pozycję w środowisku szkół wyższych w regionie i Polsce. Jesteśmy wysoko notowaną uczelnią niepubliczną w Polsce. W aktualnym Rankingu Szkół Wyższych „Rzeczypospolitej”, i „Perspektyw” za 2020 rok zajmujemy 28 miejsce na ponad 300 uczelni niepublicznych. Uczelnia nasza jest najwyżej notowaną Uczelnią niepubliczną w Polsce Północno-wschodniej tj. rejonie obejmującym województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie i część województwa mazowieckiego – mówił podczas swojego wystąpienia Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Roman Engler.

- Absolwenci WSA osiągają najwyższe wynagrodzenie w województwie podlaskim w rankingu w systemie ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) prowadzonym na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym źródłem informacji są dane pozyskiwane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zintegrowanego systemu informacji o szkolnictwie wyższym czyli POLONu wynika, że w 2017 roku absolwenci WSA uzyskiwali najwyższe wynagrodzenie w województwie podlaskim – opowiadał Rektor.


Poza stypendiami socjalnymi i zapomogami corocznie przydzielane są stypendia naukowe dla 10 % studentów danego kierunku uzyskujących najlepsze wyniki w nauce. W tym roku przyznano 68 rocznych stypendiów:
Stypendia I stopnia w kwocie 8000 zł otrzymuje 10 studentów
Stypendia II stopnia w kwocie 6000 zł otrzymuje 14 studentów
Stypendia III stopnia w kwocie 4000 zł otrzymuje 44 studentów.

Najlepsze wyniki w nauce, najwyższe średnie, w ubiegłym roku akademickim uzyskali na poszczególnych kierunkach:
Pani Góralczyk Katarzyna oraz Pani Góralczyk Małgorzata – średnia 5,0 – kierunek Rolnictwo,
Pan Cieśliński Krzysztof – średnia 4,96 – kierunek Budownictwo,
Pani Złotkowska Natalia – średnia 4,95 – kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Pani Lutrzykowska Katarzyna – średnia 4,9 – kierunek Towaroznawstwo,
Pani Cygan Sylwia – średnia 4,83 – kierunek Pielęgniarstwo,
Pani Dąbrowska Olga – średnia 4,68 – kierunek Pedagogika,

Dodaj komentarz

© 2013 - 2020 xlomza.pl - Informacje z Łomży i regionu

Regulamin | Polityka prywatności i Cookies