ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 18 PUŁKU LOGISTYCZNEGO

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 18 PUŁKU LOGISTYCZNEGO

W środę, 23 października 2019 roku, o godzinie 9:00 w łomżyńskiej jednostce przy Legionów 133, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na potrzeby 18 Pułku Logistycznego.

R E K L A M A


WYMAGANE specjalności kandydatów:
w korpusie szeregowych:
KIEROWCA kat. C, C+E, D
OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEŁADUNKOWYCH
SZCZEGÓLNIE PREFEROWANE specjalności kandydatów:
w korpusie podoficerów:
PODOFICER SZTABOWY (ŁĄCZNOŚĆ, LOGISTYKA)
w korpusie oficerów:
OFICER (LOGISTYKA, ŁĄCZNOŚĆ, OGÓLNOWOJSKOWY)

Kandydaci powinni posiadać:
- dowód osobisty;
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- książeczkę wojskową z wpisem o złożeniu przysięgi wojskowej;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata (prawo jazdy, certyfikaty ukończenia kursów itp.);
- świadectwa pracy;
- świadectwo lub zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej (dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły ten rodzaj służby);
- świadectwo służby i ostatnią opinię służbową (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy innych służb);
- zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej (dotyczy osób, które zdały sprawdzian nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem kwalifikacji);
- Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
- sprawdzian sprawności fizycznej kandydata:
- marszobieg na 3000 m;
- podciąganie na drążku wysokim lub uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce;
- bieg wahadłowy 10x10 m lub bieg zygzakiem "koperta";
(zakres sprawdzianu może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych);
- wypełnienie karty statystycznej kandydata;
- rozmowę z psychologiem;
- rozmowę kwalifikacyjną.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2020 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies