Wybierz nazwy dla nowych ulic

Wybierz nazwy dla nowych ulic

Prezydent Łomży serdecznie zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii w sprawie nadania nazw ulicom oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków m. Łomża jako działki nr 24009 oraz 24012 i 21127, stanowiących własność miasta Łomża, położonych w rejonie ulic: Polnej, Wesołej, Waleriana Łukasińskiego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 215/XXXIII/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w części dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego przeznaczone są one pod drogi publiczne. Zgodnie z danymi ewidencji działki nr 24009 i 24012 stanowią użytek „Tp” – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, natomiast działka nr 21127 użytek „dr” – droga.

R E K L A M A


Proponowane nazwy ulicy dla działki nr 24009 to: ul. Jerzego Górskiego, ul. Alabastrowa, ul. Sportowa.
Dla działek nr 24012 i 21127: ul. Krzysztofa Choińskiego, ul. Edukacyjna, ul. Oświatowa.
Położenie przeznaczonych do nazwania ulic zostało przedstawione na załączniku graficznym odpowiednio numerami (1) i (2).

Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię w dwóch formach: za pomocą ankiety papierowej oraz sondy internetowej. Ankieta opatrzona pieczątką Urzędu Miejskiego będzie dostępna do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży przy ulicy Stary Rynek 14 (parter) od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do urny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży.
Opinię można będzie wyrazi.ć również poprzez sondę znajdującą się na stronie www.lomza.pl od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, p. 210, tel. 86 215 68 20.

Komentarze

 • Anna Jakubowska

  • 3 mies. temu
  Przed laty został złożony wniosek o nazwanie ulicy imieniem Justyny Budzińskiej -Tylickiej (ur. 12 września 1867 w Łomży), więc może już czas się nad nim pochylić ?https://pl.wikipedia.org/wiki/Justyna_Budzi%C5%84ska-Tylicka
 • kama

  • 3 mies. temu
  proponuję upamiętnić profesor Donat Godlewską - historyka
  bez niej nie mielibyśmy opisanej historii Łomży

Dodaj komentarz

© 2013 - 2020 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies