W Łomży debatowali nad strategią rozwoju województwa

W Łomży debatowali nad strategią rozwoju województwa

W ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski w Białymstoku zorganizował w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży warsztaty poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020. Dyskutowano nad wypracowaniem kluczowych rozwiązań potrzebnych do wzmocnienia potencjałów subregionu łomżyńskiego oraz eliminacji głównych barier rozwoju.

R E K L A M A


Spotkanie w PWSIiP rozpoczął prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który podziękował przybyłym na warsztaty samorządowcom. - Każdy z samorządowców ma jakiś pomysł i plan na inwestycje, które w tej kadencji chce zrealizować, dlatego dobrze, aby nasze potrzeby i plany miały odzwierciedlenie w strategii – podkreślał Prezydent Miasta Łomża. - Cieszę się, że zarząd województwa rozumie zrównoważony rozwój województwa, do tej pory bowiem większość funduszy było adresowanych do stolicy regionu. Mamy bardzo dużo potrzeb, chcemy się rozwijać i jestem o tym przekonany, że województwo podlaskie będzie się rozwijało, jeśli każda gmina będzie miała szanse na rozwój.

Marszałek województwa Artur Kosicki przypomniał o podpisanych w ostatnich dniach umowach na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym nad Narew trafiło ponad 4,6 mln zł. - Nie zapominamy o Łomży. Uważamy, że wszystkie subregiony muszą być silne – zaznaczał marszałek. - Te spotkania, a kilka już odbyliśmy, są po to, by nasi eksperci mogli z państwem przedyskutować i wypracować wspólne wnioski dotyczące strategii. Tak, by była ona wyjątkowa, by wprowadziła faktycznie nasze województwo na właściwe tory rozwoju. Dlatego potrzebujemy Państwa opinii, wniosków - zarówno samorządowców, przedsiębiorców, jak i mieszkańców – mówił marszałek Artur Kosicki. Przypomniał również, że zapisy w strategii mają bezpośredni wpływ na przyszłe gospodarowanie funduszami unijnymi.

Uczestnicy warsztatów za jeden z najważniejszych potencjałów subregionu łomżyńskiego wskazali przemysł rolniczy i przetwórczy. - Jesteśmy regionem rolniczym i na pewno nikt nie zbuduje tu huty, czy kopalni. Trzeba wzmacniać te branże, pokazywać innym, że takie firmy dobrze sobie tu radzą. To może zachęcić kolejnych inwestorów do przyjazdu i inwestowania właśnie tu – mówił jeden z przedstawicieli świata nauki. Z sali dało się usłyszeć również głosy, że potencjał subregionu łomżyńskiego tkwi w elektromobilności. - Trzeba myśleć nowocześnie, dlaczego nie zbudować tu fabryki samochodów elektrycznych? Czemu nie postawić właśnie na tak obecnie wspieraną przez rząd elektromobilność? – przekonywał jeden z uczestników warsztatów.

Za wartość subregionu uznano ponadto potencjał łomżyńskich uczelni wyższych i dużą liczbę dobrze wykształconych młodych ludzi. Zastanawiano się jednak, czy kształcenie jest dopasowane do potrzeb pracodawców, bo wielu młodych ludzi woli szukać pracy gdzie indziej. - Podstawa to poziom wynagrodzenia, nasze firmy nie zaproponują młodym takich warunków, jak w innych dużych miastach – mówił uczestniczący w warsztatach jeden z przedsiębiorców. - Chciałbym, aby kiedyś ktoś w Krakowie powiedział: chcę, aby mój syn uczył się na wydziale IT w Łomży, bo dlaczego nie? Dlaczego nie wykorzystać takiego potencjału? Czemu nad nim nie pracować? – roztaczał wizję przyszłości drugi z przedsiębiorców.

Podczas dyskusji z ekspertami, padł też pomysł wpisania do inteligentnych specjalizacji regionu przemysłu meblarskiego, co mogłoby dać impuls do odtworzenia w subregionie łomżyńskim tej branży. Za podstawową przeszkodę uczestnicy dyskusji wskazali brak dostępności komunikacyjnej: brak autostrady czy drogi szybkiego ruchu, kolei, czy lotniska. Odpływ młodych ludzi a także słabe kontakty z potencjalnymi inwestorami zewnętrznymi. - Za parę lat pojawi się w tym subregionie Via Baltica, być może kolej, to duża szansa, dobrze o tym tak pomyśleć i tak to przedstawiać inwestorom – radzili eksperci. - Czasem dużo zależy od tego, czy szklankę postrzegamy jako do połowy pustą, czy do połowy pełną – padło w podsumowaniu.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2020 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies