Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)

79 lat temu dokładnie w nocy - 10 lutego 1940 roku miała miejsce pierwsza z czterech wywózek Polaków z ziem zajętych przez Armię Radziecką wrześniem 1939 r. Ku ich pamięci 10 lutego 2019 r. w Podgórzu odsłonięto dwa wysokie słupy z umieszczonymi na nich 748 imionami i nazwiskami wywiezionych na Sybir mieszkańców Gminy Łomża. Tą gminną Aleją Pamięci Ofiar Sybiru ustawioną przy Pomniku Sybiraka w Podgórzu oraz promocją książki o zesłańcach Sybiru z Gminy Łomża uczciliśmy 79 rocznicę zsyłki na Syberię.

Uroczystość obchodów rozpoczęła msza święta poświęcona pamięci ofiar sowieckich rządów na ziemiach polskich. To właśnie tej jednej nocy 10 lutego 1940 roku z Łomży i okolic, NKWD wywiozła na Syberię ponad 1750 osób. Kolejne wywózki – 13 kwietnia 1940r., 29 kwietnia 1940 r., oraz 21/22 maja 1941 r., ograbiły Polskę z kilkuset tysięcy Polaków w tym z kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców ziemi łomżyńskiej. Symbolicznym przecięciem biało-czerwonej wstęgi wójt Gminy Łomża Piotr Kłys wraz z Danutą Pieńkowską – Wolfart – przewodniczącą łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków oraz Wiesławą Kłosińską – dyrektor Biblioteki Publicznej w Podgórzu, otworzyli Aleję Pamięci Ofiar Sybiru. Jak mówił wójt Piotr Kłys podczas otwarcia „Alei”: „To potrzeba serca nakazuje nam, całej wspólnocie mieszkańców Gminy kultywować pamięć o tych tragicznych wydarzenia i losach naszych rodzin, znajomych, przodków. To pamięć historyczna, której my nie możemy pozwolić umrzeć”.

Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed odsłoniętym w 2017 r. Pomnikiem Sybiraka w Podgórzu. Wśród gości zaproszonych znaleźli się ci najważniejsi – Sybiracy oraz: Poseł na Sejm RP – Lech Antoni Kołakowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Markiem Komorowskim, przedstawiciele Senator Marii Anders, Poseł Bernadety Krynickiej, Wicestarosta - Maria Dziekońska , Rektor PWSIiP – Dariusz Surowik, służby mundurowe, radni Gminy Łomża, sołtysi, przedsiębiorcy współpracujący z Gminą, dzieci i młodzież oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Podgórzu, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy zorganizowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku pn. „Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy”, a także promocja napisanej ku pamięci i przestrodze książki pt. „Nieprzemilczana historia. O zesłańcach Sybiru z Gminy Łomża”. To poruszające relacje nielicznych już - żyjących zesłańców na nieludzką ziemię jak np. Romana Kalisty czy też Feliksa Cieślika. To właśnie oni mówią w niej o „oczyszczaniu” kresów, gdzie władze ZSRR traktowały wywózki jako formę walki z wrogami politycznymi, element eksterminacji polskiej elity, ale przede wszystkim możliwość wykorzystania tysięcy Polaków jako bezpłatnej siły roboczej. Katorżnicza praca w syberyjskiej tajdze przy sięgającym kilkadziesiąt stopni mrozie, głodzie i chorobach zabijała wielu zesłańców, i tylko nielicznym udało się powrócić. „Nieprzemilczana historia” jest formą ocalenia od zapomnienia i słów, i ludzi, którzy przeżyli koszmar życia na Syberii.

Tekst: Gmina Łomża


Galeria

Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)
Aleja Pamięci OFIAR SYBIRU w 79 rocznicę deportacji na Sybir (FOTO | VIDEO)

Komentarze

 • Joanna Kirsz

  • 6 mies. temu
  Z całego serca dziękuję Pani Wiesławie Kłosińskiej dyrektor Biblioteki Publicznej w Podgórzu oraz Paniom bibliotekarkom za ich zaangażowanie w ocalenie od zapomnienia historii wielu rodzin, w tym również i mojej. Dziękuję za Waszą życzliwość, pomoc i dobrą wolę...
 • Joanna Kirsz

  • 6 mies. temu
  Z całego serca dziękuję Pani Wiesławie Kłosińskiej dyrektor Biblioteki Publicznej w Podgórzu oraz Paniom bibliotekarkom za ich zaangażowanie w ocalenie od zapomnienia historii wielu rodzin, w tym również i mojej. Dziękuję za Waszą życzliwość, pomoc i dobrą wolę...
 • Anna Wybranowska

  • 6 mies. temu
  Wspaniała patriotyczna uroczystość pozostanie na długo w mojej pamięci i pamięci mojej rodziny, która była tam ze mną.Dziękuję Pani dyrektor,wszystkim pracownikom biblioteki w Podgórzu oraz Panu Wójtowi za możliwość uczestniczenia w takim wspaniałym wydarzeniu.

Dodaj komentarz

© 2013 - 2019 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies