Wojciech Jankowski zajmie się sprawami niepełnosprawnych

W Domku Pastora odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Łomżyńskiej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością. Na przewodniczącego jednogłośnie został wybrany Wojciech Jankowski.

- Chcę współpracować ze wszystkimi środowiskami, by jak najlepiej działać na rzecz osób z niepełnosprawnością – mówi nowo wybrany przewodniczący Wojciech Jankowski. Sam jest osobą niedosłyszącą. Od wielu lat udziela się społecznie. Przez blisko 30 lat byłem prezesem i członkiem Komisji w Polskim Związku Głuchych Koło Terenowe Łomża. W poprzedniej kadencji zasiadał również w Łomżyńskiej Społecznej Radzie ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Łomżyńskiej Społecznej Radzie Seniorów. Aktywnie działa również w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Jego jedyną kandydaturę poparli jednogłośnie wszyscy członkowie rady. Jego zastępcami będą Hanna Blusiewicz i Mirosława Piaścik. Sekretarzem został Jarosław Kaja.

Posiedzenie nowej rady rozpoczął prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski wręczając jej członkom potwierdzenia członkostwa. To z jego inicjatywy na mocy zarządzenia w 2015 r. powstała Łomżyńska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnością. - Poprzednia rada była bardzo aktywna. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele inicjatyw, takich jak na przykład likwidacja barier architektonicznych czy oznakowanie kopert parkingowych na niebiesko. Liczę, że teraz będzie podobnie, bo w skład nowej rady wchodzi wiele osób, które od lat działają na rzecz niepełnosprawnych – mówi włodarz miasta dodając, że będzie prosił członków rady o opinię w przypadku projektów uchwał, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami.

W skład nowej rady wchodzi w tej chwili 18 członków, ale dołączyć mają kolejne, które zgłosiły swój udział. Wszyscy bezpośrednio lub pośrednio stykają się z problemem niepełnosprawności. Do grona tych drugich należy Tomasz Wróblewski, kierownik biura OWES w Łomży. Jest społecznikiem. Pomaga realizować projekty, które aktywizują osoby z niepełnosprawnością. - Od dłuższego czasu osobiście chciałem się zaangażować w działalność Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością i teraz jest mi to dane. W związku z tym na kolejnych posiedzeniach będę zgłaszał pomysły wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe – mówi Tomasz Wróblewski.

fot. Kamil Brzostowski

Dodaj komentarz

© 2013 - 2019 xlomza.pl

Regulamin / Polityka prywatności i Cookies