Rodzina 500 plus - próby wyłudzenia

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał Pana inspektora Daniela Kołnierowicza na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Płonie dyskoteka w Myszyńcu

Około 22.00 odebrano zgłoszenie o pożarze budynku przy ulicy Reymonta w Myszyńcu. Mieści się w nim niedawno otwarta dyskoteka, popularna także wśród mieszkańców naszego miasta.

Profesor Andrzej Zybertowicz w Łomży

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości zaprasza na wykład otwarty profesora Andrzeja Zybertowicza, socjologa związanego z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcę prezydenta RP, który odbędzie się 14 stycznia o godz. 14.15 w auli uczelni przy ul. Akademickiej 14 (pok. 315). Profesor Zybertowicz omówi zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym Polski.

Duże zainteresowanie budową budynku socjalnego w Łomży

Dziewięć ofert zostało złożonych w przetargu na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży. Najniższa z nich opiewa na kwotę 6.086.768,72 zł, kolejna jest o 100 tys. zł droższa. Najwyższa oferta wynosi prawie 8 mln zł. Do przetargu przystąpiły firmy mające siedzibę w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Juchnowcu Kościelnym, Prusicach, Wysokiem Mazowieckiem oraz trzy firmy z Łomży.

„Miska dla schroniska” po raz drugi

Niebawem rusza druga edycja akcji „Miska dla schroniska”. Każda chętna osoba, instytucja, firma, szkoła może w swoich murach zbierać karmę (worki z suchym jedzeniem i  puszki, wszystko mile widziane). Początek lutego to oficjalna data startu inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu.

„Bezpieczne ferie” z łomżyńskimi policjantami

Łomżyńscy policjanci rozpoczęli już działania profilaktyczne w ramach realizacji programu „Bezpieczne ferie”. Mundurowi odwiedzili uczniów ze Szkół Podstawowych w Podgórzu i Piątnicy, gdzie rozmawiali z najmłodszymi o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku.

Szkolenie praktyczne psów służbowych

Policjanci z Łomży ćwiczyli razem ze swoimi psami służbowymi w kilku miejscach na terenie miasta. Szkolenie odbyło się w ramach doskonalenia zawodowego policjantów – przewodników psów.

R3 v2